Unngå frostskader på vannrørene

Når vann fryser til is øker volumet med ca. 10 % og isen vil da sprenge en lukket rørledning. Her gir vi deg noen råd slik at du kan unngå frostskader.

Klikk for stort bilde

Sparer du for mye på strømmen, kan regningen for reparasjon av frostskader strekke seg fra noen få tusenlapper til over 100 000 kroner. Vi anbefaler derfor at du holder alle rom varme nok, enten du er hjemme eller borte. Det bør være minimum 10° C i boligdelen og over 3° C i kjelleren. Dette gjelder naturligvis for den delen av boligdelen som inneholder vanninstallasjoner som bad, kjøkken og vaskerom.

Råd for å unngå frostskader:

  • Lukk kjellervinduer og ventiler
  • Steng ventilasjonsluker
  • Hold alle rom varme nok, om du er hjemme eller borte
  • Isoler vann- og avløpsledninger i kalde rom og i kjelleren
  • Tapp ut av utendørskranen
  • Steng av vannet ved lengre fravær.

Dersom du oppdager at vannet er frosset, bør du være varsom ved opptining. Store temperatursvingninger kan gjøre skaden verre. Vær oppmerksom på at dersom det har blitt sprekker på rørene, oppstår vannskadene først når vannet kommer tilbake.

Vi anbefaler at du kontakter profesjonell hjelp (rørlegger) dersom du får frosne rør.

Kontakte gjerne kommunalteknikk hvis du har spørsmål:

Telefon: 67 93 42 00 (kl. 08.00- kl. 16.00)
Vakttelefon: 977 57 240 (utenom ordinær arbeidstid).
E-post: postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no