Utleieboliger søkes i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildecolourbox.com Lørenskog kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger som et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil primært være økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet.

Lørenskog kommune har behov for tilvising til 20 utleieboliger med fokus på 2019. I hovedsak ønsker vi ett- og to-roms leiligheter. Boligene skal ha god standard på samme nivå som nye eierboliger.

Lørenskog kommune ønsker å inngå en tilvisingsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Lørenskog kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og Veiviseren.no

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

  • beskrivelse av utleieselskapet
  • kvalitet- og boligstandard
  • husleienivå
  • boligenes beliggenhet. Nærhet til skole/ barnehage
  • plan for forvaltning av beboere og bomiljø
  • tidspunkt for ferdigstillelse

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde: Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan som viser beliggenhet og planer for utvikling av tomten. 

Tidsfrist: Interessenter bes henvende seg skriftlig til Lørenskog kommune innen 31. desember 2018.

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere behandles konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Kontaktperson: Nærmere informasjon om tilvisingsavtaler kan fås ved henvendelse til Lørenskog kommune v/ Sissel Bech Skoglunn, tlf. 90 26 31 99 e-post: ssk@lorenskog.kommune.no eller Madeleine Sennerud Moen, tlf. 45270503, e-post: madmoe@lorenskog.kommune.no

Videre fremdrift:

Kommunen vil invitere aktuelle aktører til et tilbydermøte torsdag 17. januar 2019 for presentasjon av utleieselskap og prosjekt.

Til et eventuelt tilbydermøte må det foreligge:

  • Firmaattest
  • Dokumentert gjennomføringsevne
  • Årsregnskap for 2017 inkl. noter/ revisor/styrets beretning
  • Regnskap hittil i år eller åpningsbalansen for nyetablerte selskaper

Klikk for stort bilde
 

Lørenskog kommune
Festplassen 1
1473 Lørenskog

www.lorenskog.kommune.no 

Fant du det du lette etter?