Utlysning av ekstraordinær tilskuddsordning – tilskudd til folkehelsetiltak

Det er for 2017 vedtatt ekstraordinær tilskuddsordning for støtte til folkehelsetiltak i Lørenskog kommune.

Tilskuddet kan gis som:

  • Støtte til lag og organisasjoner som bidrar med tiltak for å tilrettelegge for at ungdom fortsetter med idrett, kultur og frivillige aktiviteter.
  • Støtte til lag og organisasjoner som bidrar med tiltak som vil inkludere flere brukergrupper i sine aktiviteter (f.eks. innvandrere/flyktninger og mennesker med nedsatt funksjonsevne).
  • Støtte til folkehelsetiltak i kommunal regi som ikke omfattes av egne driftsbudsjett.

Søknadene behandles av kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget. Søknadsfrist er snarest, og senest 15. oktober 2017.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på tlf. 67 93 44 53 eller ingsme@lorenskog.kommune.no

» Bruk elektronisk søknadsskjema

» Se retningslinjer for ordningen

Fant du det du lette etter?