Vaksinenytt - oppdatert informasjon om koronavaksineringen i Lørenskog

 

Klikk for stort bilde

Status for vaksineringen i Lørenskog – oppdatert 8. juni 2021

Denne uka setter Lørenskog kommune 2348 vaksinedoser. Opp mot 1400 av dosene gis som førstegangsdoser. Vi fortsetter å invitere personer mellom 45 - 54 år i fallende alder. Per 8. juni innkaller vi personer på ca 50 år. Vi sender ut invitasjoner i puljer. Personer mellom 50 og 45 år kan vente en invitasjon i løpet av de neste to ukene.

Endret vaksineintervall fra 12 til 9 uker

FHI endret intervallet mellom første og andre dose med tilbakevirkende kraft for de som ble vaksinerte i uke 20 - 23. Vi vil sende ut ny time til alle som opprinnelig hadde et intervall på 12 uker med ny time etter 9 uker - også for de som fikk første dose med 12 ukers intervall i uke 19.

Vi har fått spørsmål om denne endringen vil påvirke når gruppe 11 - (25 - 39 år) får sin første vaksinedose. Slik våre prognoser ser ut, har vi kapasitet og nok tilgang på vaksinedoser, til at den gruppen vil få sin første dose i løpet av juli.

Sjekk vaksineopplysningene dine på Helsenorge.no

I løpet av juni skal koronasertifikatet være klart til bruk i Norge. Vaksineopplysinger er en viktig del av koronasertifikatet og du kan sjekke at vaksinene dine er registrert riktig på www.helsenorge.no. Senest 3 arbeidsdager etter at du har fått vaksinen skal det være riktig registrert. Hvis du oppdager feil eller mangelfulle opplysninger kan du sende oss en epost på koronavaksine@lorenskog.kommune.no der du oppgir hva henvendelsen gjelder, navnet ditt og telefonnummer som er registrert hos oss. Du skal ikke sende oss helseopplysninger eller fødselsnummer. Du kan også kontakte oss på telefon 67 49 50 37 (hverdager 10:00 - 15:00) men på grunn av stor pågang på telefon foretrekker vi henvendelser på e-post.

Vaksiner i ukene fremover

Neste uke (uke 24) har vi planlagt å sette 3386 vaksinedoser. Nesten 2500 av dosene vil gis som førstegangsdoser. FHI har tidligere gitt beskjed om at mengden vaksinedoser vi får i de skjevfordelte ukene 23-28 er relativt stabil, og vi legger derfor opp til at vi mottar lignende vaksinemengder i ukene fremover.

Ca 38 % av personer med folkeregistrert adresse i Lørenskog har nå fått minst en vaksinedose. Ca 24 % av innbyggerne er registrert som fullvaksinert.

Her kan du se mer vaksinestatistikk og hvordan Lørenskog ligger an sammenlignet med Norge og med nabokommuner.

 

Vaksineplan

Vaksineplan uke 24

I uke 24 setter Lørenskog kommune til sammen 3386 vaksinedoser fordelt slik:

 •  2286 doser med Pfizervaksine (1364 av dosene er førstegangsdoser og 922 er andregangsdoser.)
 •  1100 doser Modernavaksine (Alle dosene settes som førstegangsdoser).  I tillegg mottar vi 1000 doser Modernavaksine som overføres til uke 25.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Rettelse: Vi skrev først at alle Modernadosene denne uka skulle settes som andregangsdoser. Dette var en skrivefeil som er rettet nå. Vi beklager dette.

Vaksineplan uke 25

I uke 25 setter Lørenskog kommune til sammen 4024 vaksinedoser fordelt slik:

 •  3024 doser med Pfizervaksine (2980 av dosene er førstegangsdoser og 44 er andregangsdoser.)
 •  1000 doser Modernavaksine (613 av dosene er førstegangsdoser og 387 er andregangsdoser.).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 26.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan for tidligere uker

Vaksineplan uke 17

I uke 17 mottar Lørenskog kommune 2040 vaksinedoser fordelt slik:

 •  1710 doser med Pfizervaksine (ca 1000 av dosene er førstegangsdoser og ca. 700 er andregangsdoser)
   
 •  330 doser Modernavaksine (30 av dosene er førstegangsdoser og 300 er andregangsdoser).

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 18

I uke 18 mottar Lørenskog kommune 1578 vaksinedoser fordelt slik:

 • 1578 doser med Pfizervaksine (852 av dosene er førstegangsdoser, 726 er andregangsdoser).

Vi mottar ingen Modernavaksiner i uke 18.

Vaksineplan uke 19

I uke 19 mottar Lørenskog kommune 2788 vaksinedoser fordelt slik:

 •  918 doser med Pfizervaksine.  (ca 860 av dosene er førstegangsdoser og ca. 60 er andregangsdoser)
   
 •  1870 doser Modernavaksine (ca. 350 av dosene er førstegangsdoser og ca. 1160 er andregangsdoser). 363 doser Modernavaksine blir overført til uke 20.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 20

I uke 20 mottar Lørenskog kommune 1326 vaksinedoser med Pfizervaksine. I tillegg blir 250 doser Modernavaksine overført fra uke 19. 

 •  1326 doser med Pfizervaksine (393 av dosene er førstegangsdoser og 933 er andregangsdoser.)
   
 •  250 doser Modernavaksine (Alle dosene blir gitt som førstegangsdoser).

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 21

I uke 21 mottar Lørenskog kommune til sammen 2614 vaksinedoser fordelt slik:

 •  714 doser med Pfizervaksine (126 av dosene er førstegangsdoser og 588 er andregangsdoser. 396 av andregangsdosene går til helsepersonell.)
   
 •  1900 doser Modernavaksine (Ca. 100 doser er førstegangsdoser og ca. 1800 er andregangsdoser).

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 22

I uke 22 setter Lørenskog kommune til sammen 1733 vaksinedoser fordelt slik:

 •  666 doser med Pfizervaksine (258 av dosene er førstegangsdoser og 408 er andregangsdoser. 192 av andregangsdosene går til helsepersonell.) Alle dosene blir mottatt i uke 22.
 •  1067 doser Modernavaksine (817 doser er førstegangsdoser og 250 er andregangsdoser). I uke 23 mottar vi til sammen 1500 doser Modernavaksine + 187 doser blir overført fra uke 21. 620 doser Modernavaksine overføres til uke 23.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.

Vaksineplan uke 23

I uke 23 setter Lørenskog kommune til sammen 2348 vaksinedoser fordelt slik:

 •  1728 doser med Pfizervaksine (804 av dosene er førstegangsdoser og 924 er andregangsdoser.)
 •  620 doser Modernavaksine overført fra uke 22 (575 doser er førstegangsdoser og 45 doser er andregangsdoser).  I tillegg mottar vi 1100 doser Modernavaksine som overføres til uke 24.

Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du får.