Velkommen til meråpent bibliotek!

Akkurat kl. 0900 gikk Lørenskog bibliotek over til å bli et meråpent bibliotek. Det betyr at det er mulig å besøke biblioteket også når det ikke er betjent. Dette har mange ventet på og ordfører Ragnhild Bergheim var glad for å være den første til å dra kortet og åpne merbiblioteket. 

Over 18 år

Mens både ordfører, bilblioteksjef og kommunaldirektør talte, ventet Nadeem John tålmodig på at biblioteket skulle åpne. Han ble oppfordret til å teste opplåsningssystemet og kom seg inn - alene han også. Nadeem likte tanken på at han kan bruke biblioteket når det passer ham best. 

Fra i dag av kan de som er fylt 18 år og har inngått meråpentkontrakt logge seg inn i biblioteket før åpningstid. 

Meråpent bibliotek fungerer slik: Mellom kl. 7 og 23 hver dag, kan du logge deg inn med bibliotekkort og PIN-kode. Du får tilgang til lokalet og bibliotekets samling. Det er forventet at du oppfører deg fint og rydder etter deg før du forlater biblioteket.

For å kunne logge deg inn utenom åpningstid må du være fylt 18 år. Tilgangen er personlig, og du kan ikke ta med venner eller slippe andre inn. Unntak fra dette er barn under 18 år som du er ansvarlig for. Les alle regler og plikter i kontrakten.

Du finner kontrakten på bibliotekets hjemmeside