Vi vil høre din mening om vår plan for gater og trafikk i Lørenskog sentrum

Hva skal til for at Skårersletta skal bli ei hyggelig sentrumsgate med folkeliv og aktivitet, trivelige møteplasser, god framkommelighet for syklende og gående – og med et attraktivt kollektivtransporttilbud? I slutten av september inviterte vi innbyggere og næringsliv til å gi innspill til hvordan vi kan løse fremtidige trafikkutfordringer i Skårersletta og Lørenskog sentrum. Vi fikk mange gode innspill og forslag til tiltak som alle har blitt vurdert i arbeidet med planen. På bakgrunn av dette har vi nå laget et forslag til gatebruksplan som viser ulike trafikale tiltak på vei- og gatenettet i Lørenskog sentrum.

 

Klikk for stort bildeIllustrasjon Skårersletta  

Gatebruksplanen kan du lese her (PDF, 7 MB). Vedlagt er også trafikkanalyser (PDF, 5 MB)rapport fra medvirkningsprosessen (PDF, 4 MB) med tilhørende vedlegg (PDF, 8 MB).

Du kan gi innspill til planen i perioden 22. november - 6. desember. Send disse til levendesentrum@lorenskog.kommune.no.

Etter høringsperioden innarbeider vi aktuelle innspill i planen, før den sendes til politisk behandling i mars 2020.