Viktig informasjon om 17. mai 2018

Klikk for stort bilde Formannskapet i Lørenskog vedtok endring av avviklingen av 17. mai i Lørenskog 29. november 2017, sak 97/17. Du kan lese om vedtaket HER.

Med bakgrunn i vedtaket har den sentrale 17. mai-komiteen i Lørenskog planlagt årets 17. mai feiring ut fra de føringene komiteen har fått fra formannskapet.

17. mai 2018 vil dermed i hovedtrekk bli gjennomført som følger:

Flaggfjellet

Arrangementet på Flaggfjellet avvikles som tidligere år ved at toget starter på Dovre Senter med avmarsj kl. 07.20. Toget marsjerer Nordahl Griegs vei, Marcus Thranes vei og Fjellhamarveien frem til Flaggfjellet. Selve arrangementet på Flaggfjellet starter 08.00 og avsluttes ca. 08.30.

Kurland, Fjellhamar og Luhr

Kurland skole vil avvikle sitt arrangement som tidligere år ved at toget starter 10.15 og avsluttes ca. 11.15.

Fjellhamar skole og Luhr skole vil etter innspill i forbindelse med høringen til saken ha nytt oppstartssted for sitt tog. Skolene møter opp på Fjellsrud skole, og marsjerer samlet fra Fjellsrud kl. 10.15 hvor de så følger Marcus Thranesvei og Nordahl Griegsvei. I krysset Haneborgveien og Nordahl Griegsvei skiller skolene lag, og Luhr marsjerer Haneborgveien til sin skole og Fjellhamar skole marsjerer Haneborgveien og Fjellhamarveien til sin skole.

Korps på Ahus

Det vil i 2018 bli innført spilling på Ahus igjen for de som tilbringer dagen på sykehuset. Her vil det bli spilling ved de forskjellige avdelingene fra kl. 10.15.

Barnetoget Det store felles barnetoget som tidligere har gått fra Rolvsrud stadion, vil i år gå fra Skårer gård. Her møter skolene på parkeringen nedenfor Skårer kirke kl. 11.15 hvor de stiller opp for avmarsj som er kl. 11.45. Barnetoget marsjerer så Løkenåsveien, Skårersletta, Solheimsveien og Kjennveien frem til Rådhusparken hvor det blir en kort og formell markering av dagen. Det vil også i Rådhusparken være underholdning fra lokale organisasjoner før toget ankommer. Rådhusparken vil skape en veldig fin naturlig ramme for dette arrangementet med de vakre omgivelsene ved Langvannet.
Barnehagene er hjertelig velkomne til å delta i toget. Barnehagene vil gå til slutt i toget bak siste skole.
Det oppfordres til at foreldre ikke deltar i toget, men heller står langs hele ruten og heier frem barna som er med i toget. Det gir en veldig god opplevelse for barna å se hvor mange som omkranser toget hvor barna er i hovedfokus.

Etter avsluttet program i Rådhusparken så returnerer sentrumsskolene til sine respektive skoler hvor lokale arrangement vil bli avholdt. For å opprettholde inntektene på de lokale skolene så vil det ikke være noen form for salgsaktiviteter i Rådhusparken 17. mai.

Alle kommunale sentrumsskoler vil så få besøk av korps til sine lokale arrangement. Korpset kommer med buss som parkerer i nærheten av skolen og korpset vil marsjere inn og underholde på den enkelte skole. Det blir ikke lokale tog med korps rundt sentrumsskolene, men til gjengjeld vil man få mer tid med korpset i skolegården.

Trafikksikkerhet

17. mai er en dag med mange mennesker i gatene og det oppfordres til at man benytter bena til å bevege seg rundt denne dagen. For de fleste er det i praksis raskere å gå til sin skole enn å sette seg på en buss som så skal kjøre rundt i bygda. Det er mange snarveier gjennom boligfelt som gjør at avstanden ikke blir så stor å gå. Samtidig er det et godt miljøtiltak å ha så få personbiler og busser i drift.

Det vil bli satt opp busser fra Rådhusparken til de kommunale skolene slik at de som ikke vil eller kan gå tilbake til sine skoler kan benytte disse gratis bussene som vil kjøre skytteltrafikk frem til alle er trygt tilbake på sine respektive skoler. Komiteen har også nøye planlagt hvor bussene stopper i tilknytning til skolene slik at man så godt det lar seg gjøre unngår at de reisende slipper å krysse trafikkerte veier.

Har du behov for bil for å komme deg nærmere der barnetoget starter, så har komiteen har vært i dialog med Triaden, og de åpner opp sitt parkeringshus fra 11.00 – 17.00 17. mai med gratis parkering. Parkerer man på plassene utenfor parkeringshuset så er det 3 timer gratis parkering.

Når det gjelder sikkerhet denne dagen så er komiteen i løpende dialog med politiet som er de som ivaretar sikkerheten på en slik dag.

Fant du det du lette etter?