Prosjekter

I Solheim barnehage legger vi stor vekt på å gi barna et godt og utviklende språkmiljø.  Vi har i flere år  samarbeidet med OsloMet om temaet på prosjektnivå, og vi opplever at dette er viktig for alle barn uansett alder, utviklingsnivå eller kulturbakgrunn. Personalet har høy kompetanse og bevissthet om barns språklige utvikling. Noe vi ser igjen i arbeidet  gjennom hele barnehagedagen både i frilek og tilrettelagte pedagogiske aktiviteter.