Vår profil

Visjonen for alle barnehagene i Lørenskog er «Læring, mening og gode minner», og visjonen for Solheim er «Hvert enkelt barn i fokus»

Vi ønsker å gi hvert enkelt barn og familie de beste muligheter til læring og utvikling gjennom samarbeid, samspill, nærhet og felles positive opplevelser med barn og voksne i et inkluderende miljø.

Barnehagen har et personale som opplever det givende og utviklende å jobbe i et flerkulturelt miljø hvor vi møter familier med ulik kulturell bakgrunn. Vi er opptatt av å gi barn i alle aldre og med ulik bakgrunn meningsfulle felles opplevelser og utvikling gjennom lek og samarbeid.

I Solheim tar vi imot studenter fra videregående skoler og Høgskoler. Dette gir oss økt bevissthet og fagkompetanse. Dette preger arbeidet i barnehagen på en positiv måte. Barnehagen samarbeider godt med Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog, og er tidligere kåret til årets samarbeidspartner. Det gir både barn og voksne et godt verdigrunnlag og toleranse for ulikheter når vi blir kjent med så mange flotte mennesker på tvers av språk og kulturer. Vår hverdag i barnehagen preges av glede, humor og gode opplevelser som gir barna et positivt læringsmiljø og mulighet til å knytte gode vennskapsbånd.