Gratis kjernetid i SFO for 1. til 3. trinn

Det er gratis kjernetid på SFO for elever på 1. til 3. trinn

Gratis kjernetid i SFO 

Elever på 1. til 3. trinn får gratis kjernetid i SFO. 

Søke eller endre plass 

Det åpnes for å søke SFO-plass i mai måned. Du søker plass via Vigilo. Dette gjøres på nettleseren (ikke app). 

Betaling  

For de som har behov for flere timer i SFO, er det mulig å søke hel plass.  Alle må i tillegg betale for kost.  

Unntaket er for lavinntektsfamilier, som får ytterligere redusert betaling ved søknad.  

Mer informasjon 

Les betalingsreglementet for priser