Hva kan jeg gjøre?

Frisk luft er viktig for trivsel og helse.

Svevestøv (PM10) fra piggdekk som sliter asfalt, graving, massetransport, vedfyrin g, nitrogendioksid (NO2) og andre gasser i eksos fra biltrafikk forurenser lufta vår. Lørenskog kommune samarbeider tett med Statens vegvesen og Viken fylkeskommune for å bekjempe luftforurensningen, men vi trenger din hjelp.

Valgene hver av oss gjør i hverdagen påvirker den lokale luftkvaliteten.

To syklister som kjører over ei bru - Klikk for stort bilde Jonas Ruud / Lørenskog kommune Slik kan du bidra til at utslippene fra transport reduseres

  • Aktiv transport: Legg opp hverdagen for mest mulig gåing eller sykling.
  • La bilen stå når du kan.
  • Reis kollektivt så ofte du kan.
  • Bytt ut piggdekkene på bilen med piggfrie dekk. Må du bruke piggdekk, er det viktig at du respekterer piggdekksesongen.
  • Kjør på en mer miljøvennlig måte. Les mer om hvordan på nettsidene til Naturvernforbundet.
  • Kjør flere sammen (samkjøring) hele eller deler av ruten. Velg aktiv transport/ kollektivt videre.
  • Tenk miljøvennlig når du kjøper bil.

Slik kan du redusere utslippene fra vedfyring og oppvarming