Tilknytningsgebyr - avfallssug

Renovasjonstjenester er basert på selvkost. Dette betyr at de som mottar tjenestene i sin helhet skal finansiere renovasjonstjenesten. Kommunestyret har bestemt at hver enkelt boenhet som tilknytter seg avfallsugsystemet skal betale et tilknytningsgebyr.

Tilknytningsgebyret er vedtatt i Renovasjonsforskrift for Lørenskog kommune § 16 annet ledd. Begrunnelsen for et tilknytningsgebyr er at brukere av anlegget skal være med å dekke kostnaden knyttet til investering og drift. Gjeldende priser for tilknytning til avfallssug finner du her.

Hva er avfallssug?

Avfallssug er en avfallsløsning hvor avfallet kastes i nedkasttårn i boområdene, suges via et rørsystem under bakken til en sentral hvor avfallet samles opp før det transporteres til et avfallssorteringsanlegg. Avfallssug er hygienisk og nesten uten lukt, skadedyr og brannfare. I tillegg krever anlegget liten plass over bakken og sparer trafikk ved at man kan hente større mengder avfall om gangen. Ved å samle all henting på et enkelt sted, blir bomiljø med gater, leke- og friområder både hyggeligere og bedre.

  

Spørsmål og svar om tilknytningsgebyr