Vannmåler for abonnent

I Lørenskog kommune er det krav om å installere vannmåler i alle nye boligbygg, næringsdrivende, og offentlige virksomheter. Vannmåleren er kommunal eiendom, og det belastes et årlig gebyr for leie av denne.

Uten vannmåler fastsettes vann og avløpsgebyrer ut ifra boligens bruksareal.
Det er valgfritt å installere vannmåler for eksisterende boliger. 
Dersom man velger å montere måler er det ikke anledning til å gå tilbake til å betale stipulert forbruk basert på bruksareal.

Avlesning

Vannmåler skal være montert før første rørforgrening for å kunne måle alt vannforbruk. 
Det vil si at du finner sannsynligvis vannmåleren etter innvendig hovedstoppekran til boligen.

Illustrasjonsbilde av en vannmåler - Klikk for stort bilde

Hovedavlesningsperioden er i oktober, hvert år.
Da skal målerstand rapporteres. 
De 3 siste siffer etter komma viser literverdi. Dette skal ikke rapporteres.

Alarmer
AL-05 “tomt rør“
AL-06 “magnetisk tukling“
AL-07 “tilbakestrømming“
AL-08 “Rørbrudd/Lekkasje“

Dersom flagg er aktivt på display, vil alarmkode vises på display i intervaller på 1min.
Liter/h skal stå på 0 når det ikke brukes vann. Om den viser en konstant verdi, selv om det ikke brukes noe vann. Kan det være en lekkasje på rør eller utstyr. 
Mer informasjon om gebyrer finnes her.

Ny tilknytning/Midlertidig vannmåler

Alle nye og midlertidige vannforsyninger skal måles. Ved behov for vannmåler skal det søkes om en forhåndsuttalelse fra kommunalteknikk, og det skal betales tilknytningsgebyr før vannmåler kan bestilles.

Arbeidene skal prosjekteres, utføres og søkes av autorisert rørlegger.
Mer om dette finner du her: Søknad om fremdrift.

Installasjon

Dersom du ønsker å installere vannmåler i boligen din. Ta kontakt med autorisert rørlegger.
Du må selv betale for installasjon. Vannmåler kan hentes på Fjellhamarveien 51.
Før kommunen kan kvittere ut vannmåler til rørlegger må det gis følgende opplysninger;
Monteringsadresse, postnummer, sted, gårds- og bruksnummer.
Eiers navn, adresse, postnummer, sted og tlf.
fakturamottakers navn, adresse, postnummer, sted.

Følgende minimumskrav skal oppfylles ved alle installasjoner.
-måler skal monteres i konsoll med forskyvbar kupling.
-det skal monteres kontrollerbar tilbakeslagsventil iht. NS 1717.
-slamsamler/filter skal monteres og eventuell reduksjonsventil monteres før tilbakeslagsventil.

Anbefalt 
-Det monteres ekspansjonskar for å håndtere varmeutvidelsen av oppvarmet vann fra varmtvannsbereder.
(dersom det monteres ekspansjonskar, bør reduksjonsventil også installeres)
-Bytte stengeventil om den er slitt.

Senest 14 dager etter at vannmåleren er hentet ut skal den være montert og det skal gis melding til vår materialforvalter slik at vi kan kontrollere og plombere vannmåleren.

Opplysningene sendes komtek@lorenskog.kommune.no eller du kan ringe vår materialforvalter på telefon 67 93 42 00.

Vedlikehold

Vannmåleren krever ikke noe spesielt vedlikehold av deg som abonnent. 
Kommunen fører tilsyn og vedlikehold av vannmåler.
Abonnent er selv ansvarlig for å melde ifra om det er feil/mangler med måler. 
Måleren har en forventet levetid på ca. 15 år.
Vi tar kontakt med deg når det er på tide å bytte.  
Vær oppmerksom på lekkasjer og høyt forbruk! 
Kommunen og abonnent kan kreve test av måler. 
Om måler viser  +/- 5% eller mer feil, kan kommunen tilbake/kreve etterbetaling for den prosentandel som vannmåler måler feil.

Aktuelle lover og retningslinjer