Inntauing av kjøretøy

Lørenskog kommune er gitt myndighet til å fjerne kjøretøy som står i strid med bestemmelser gitt i parkeringsforskriften paragraf 38 og veitrafikkloven paragraf 37.

Fjerning av kjøretøy er en særdeles streng reaksjon og gjøres kun i de tilfeller hvor dette er nødvendig. Særlig i de tilfeller hvor hensettelse av kjøretøyet er til hinder eller fare, vil fjerning bli vurdert. Kjøretøyet kan også fjernes dersom eier har ubetalte kontrollsanksjoner fra kommunen på over kr. 6 000.