Parkeringskort for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Det kan søkes om parkeringstillatelse for forflytningshemmet fører eller passasjer.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, også kjent som HC-kort, er et hjelpemiddel for personer som har store forflytningsproblemer, og som har konkrete behov for parkeringsplass.

Parkeringskort

Søknad

Kontakt Lørenskog kommune

Send søknaden til

Lørenskog kommune, postboks 304, 1471 Lørenskog. 

Om HC kort og hva som vektlegges i vurdering av søknaden