Utfartsparkering

Lørenskog kommune har 6 utfartsparkeringer mot marka.

  • Sørlihavna - på sydsiden av Nordliveien ca. 137 plasser. Her er det også laget 2 HC plasser.
  • Sørlihavna - ved Nordliveien X Gamleveien, ca. 25 plasser.
  • Skihytta - ca. 30 plasser.
  • Losby - ved Losbyveien før avkjøringen til hotellet, ca. 190 plasser.
  • Losby - ved skytebanen, ca. 80 plasser.
  • Ekerud - ved Bjørndalsveien, ca. 120 plasser.