Gjeldende priser

I henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett for 2022 gjelder følgende gebyrsatser fra 1.1.2022.