Parkeringsgebyr

Formålet med håndheving av parkeringsbestemmelsene er å ivareta trafikksikkerheten, miljøet og fremkommeligheten til trafikantene, utrykningsbilene, brøytemannskapene og kollektivtrafikken.

Illustrasjonsfoto parkering - Klikk for stort bildeOppgavene til trafikkbetjentene i Lørenskog omfatter håndheving av skiltreguleringene, håndheving etter § 17 i trafikkreglene, håndheving etter § 3 i Vegtrafikkloven, og dersom det er helt nødvendig foretas inntauing etter § 37 i Vegtrafikkloven.

Klagebehandlingen og håndhevelsen skal foregå etter gjeldende regelverk og rettspraksis. Det er viktig for kommunen at klagebehandlingen skal oppfattes som korrekt og lik for alle.

Alle klager skal være skriftlige og sendes innen tre uker til:

Lørenskog kommune - kommunalteknikk
Postboks 304
1471 Lørenskog

eller til e-post postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no


Klagen skal merkes med gebyrnummer, bilnummer og datoen gebyret ble ilagt.