Barn og familie

I denne kategorien finner du tjenester som Lørenskog kommune har til barn og unge og deres familier. 

Klikk for stort bilde

SnarveierSøke barnehageplass   -  Grunnskole  -  Helsestasjon  NAV - Åpen barnehage

For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks. barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspenger, omsorgspermisjon, stønad til enslig forsørger - ta kontakt med NAV.

Barneverntjenesten kan veilede deg/dere ved behov for hjelp ved spørsmål om familie og samliv.

Familievernkontoret hjelper alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien.