Barn og foreldre

Her finner du informasjon om rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og barn.  

Snarveier: Helsestasjonbarnehager, skoler  

Helsestasjon

Lørenskog kommune har to helsestasjoner for små- og spedbarn, på Lørenskog hus og på Fjellhamar helsestasjon. Helsestasjonen gir foreldre oppfølging under graviditeten og de første årene i barnas liv. På helsestasjonenes hjemmeside finner du kontaktinformasjon og åpningstider.

Barne- og ungdomsfaglig møte

Alle helsestasjoner, barnehager og skoler i Lørenskog har barne- og ungdomsfaglig møte. De tverrfaglige møtene er et lavterskeltilbud for foreldre og ansatte på helsestasjoner, barnehager og som trenger andre erfaringer, kunnskaper og ressurser for å få løst vankselige situasjoner rundt barnet.

Økonomiske retttigheter

For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspenger, omsorgspermisjon, stønad til enslig forsørger, - ta kontakt med NAV

Adopsjon

Ved adopsjon ta kontakt med sosialkontoret i kommunen.
Barne og likestillingsdepartementet har et overordnet ansvar på adopsjonsfeltet, derunder forvaltningsansvaret for adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonslova. 

Personnavn

Informasjon om personnavn (endring, tilføyelse etc) fåes ved henvendelse til Folkeregistret.

Skolefritidsordning

Alle skolene i kommunen har skolefritidsordning. For mer informasjon ta kontakt med hver enkelt skole evt send søknadsskjema.