Barnehagetilbud i Lørenskog kommune

Søknadsfrist

Søknadsfrist for neste barnehageår - 2019/2020, er 1.mars 2019.

 

 

 

 

Kommunale barnehager

Det er 19 kommunale barnehager i Lørenskog. Barnehagene er administrativt tilknyttet barnehagekontoret.

Vedtekter for Lørenskog kommunale barnehager (DOC, 53 kB)

Kvalitet i barnehage og skole - strategisk plan 2015-2026 (PDF, 7 MB)

 

Private barnehager

Det er 10 private barnehager i Lørenskog kommune. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier. For informasjon om den enkelte barnehage, trykk på linkene nedenfor. Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje med det som gis i de kommunale barnehagene. Det gis også gradert oppholdsbetaling i samsvar med kommunens betalingsreglement. Kommunen har tilsynsplikt ovenfor de private barnehagene.

Statlige barnehager (Ahus)

Akershus universitetssykehus har fem barnehager i Lørenskog med plass til ca. 320 barn. Alle ansatte ved sykehuset kan søke om plass for sine barn ved sykehusbarnehagene uavhengig av bostedskommune. Barnehageplass ved Ahus barnehagene søkes via kommunens Oppvekstportal.

Private familebarnehager

I Lørenskog kommune er det 12 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage hvor driften foregår i små grupper i private hjem. Gruppene består av fire eller åtte barn i alderen 1-3 år. Solheim familiebarnehage er den eneste som har barn opp til fem år. Hver barnehage har sin særegne kvalitet noe som bidrar til mangfold i Lørenskog kommunes barnehagetilbud. Vi oppfordrer foreldre til å kontakte den enkelte barnehage og komme på besøk! Oppholdsbetaling følger kommunens betalingsreglement. Familiebarnehagene er med i det samordnede opptaket.

 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. Når dere er på besøk i barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.

 

Barnehagesjef er Signy Fredriksen.  Ved behov for informasjon, eller ved spørsmål, kontakt oss på tlf.

67 93 40 00 eller på epost

 

Oversikt over barnehagene i Lørenskog

Fant du det du lette etter?