Alle barnehager og skoler i Lørenskog er stengt

Alle elever på 1.-10. trinn får et opplæringtilbud hjemme via digitale plattformer.

 Alle eksamener for 10. trinn er avlyst.

Barn som ikke kan være hjemme

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør følgende unntak:

Tilbud når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon eller samfunnskritisk oppgave

Du finner oversikt over hvilke yrker som er definert som samfunnskritiske funksjoner hos KS.

  • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
  • Der barnet ikke bor sammen med begge foresatte, er det tilstrekkelig at den som barnet etter avtale eller avgjørelse skal være hos, har en samfunnskritisk funksjon.
  • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

Vi ber alle foreldre med barn som ikke kan være hjemme om å søke via dette skjemaet.

Avslag som følge av at foreldrene ikke vurderes å ha kritiske samfunnsfunksjoner, kan ikke påklages.

Tilbud for barn og unge som trenger det mest

Den enkelte skole og barnehage gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak.

Ta kontakt med deres barnehage eller skole dersom dere har behov for tilsyn.

NYTT – tilbud til barn og unge i påsken

Det er den enkelte barnehage og skole som kjenner barna og elevene og vet hvilke barn og unge som trenger et tilbud i påsken.

Tilbudet skal i hovedsak gjelde for:

  • Barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner
  • Barn i sårbare og utsatte situasjoner. Det kan for eksempel være barn som har det vanskelig på grunn av sykdom, særskilte behov eller opplever en vanskelig livs- og hjemmesituasjon. Barnehage- og skoleeiere bør innhente kunnskap fra den enkelte barnehage og skole i vurderingen av behov.

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken.