Oversikt over alle barnehager

Kommunale barnehager

Det er 18 kommunale barnehager i Lørenskog. Barnehagene er administrativt tilknyttet barnehagekontoret. Signy Fredriksen er barnehagesjef. Ved behov for informasjon, eller ved spørsmål, kontakt oss på telefon 67 93 40 00 eller på epost.

Barnehage
Adresse
Telefon
E-post
Benterud barnehage Tunveien 3, Tlf: 67 49 50 20 bebh@lorenskog.kommune.no 
Bårliskogen barnehage Bårlibråten 8 Tlf: 67 49 5019 barliskogen.barnehage@lorenskog.kommune.no
Eventyrstua barnehage Gamleveien 46, Tlf: 67 93 45 27 kgj@lorenskog.kommune.no
Finstad barnehage Finstadrabben 148 Tlf: 67 20 17 26 finstad.barnehage@lorenskog.kommune.no
Fjellhamar barnehage Hanaborgvn 83 Tlf: 67  49 50 30 fjellhamar.barnehage@lorenskog.kommune.no
Fjellhamar gård barnehage Fjellhamarveien 50 Tlf: 901 09 445 anegus@lorenskog.kommune.no
Fjellsrud barnehage Per Sivlesv. 41 Tlf: 46 86 23 97 fjellsrud.barnehage@lorenskog.kommune.no
Framtia barnehage Skogblomstveien 2 Tlf: 67 49 50 18 sbr@lorenskog.kommune.no
Grønlia barnehage Fredlyvn. 13 Tlf: 950 11 869  cho@lorenskog.kommune.no
Kjenn barnehage Mailandveien 6 Tlf:67 49 50 44 kjenn.barnehage@lorenskog.kommune.no
Klubben barnehage Ole Reistadsv. 2 Tlf: 67 92 09 48 klbh@lorenskog.kommune.no
Kurland barnehage Sandbekkveien 101 Tlf: 67 20 18 80 kurland.barnehage@lorenskog.kommune.no
Løken barnehage Snøklokkevein 4 Tlf: 900 53 195 loken.barnehage@lorenskog.kommune.no
Løkenåsen barnehage Løkenåsveien 43 Tlf: 67 49 50 22 lokenasen.barnehage@lorenskog.kommune.no
Rasta barnehage Gamleveien 44 Tlf: 67 49 50 15 rabh@lorenskog.kommune.no
Rolvsrud barnehage Margarethas vei 13 Tlf: 940 10 901 rolvsrud.barnehage@lorenskog.kommune.no
Skårer syd barnehage Kåre B Wernersgate 111 Tlf: 95 85 45 64

anekri@lorenskog.kommune.no

Solheim barnehage Løkenåsveien 6 Tlf: 41 86 28 25 sobh@lorenskog.kommune.no
Vallerud barnehage Brunskrubbveien 2 Tlf: 67 20 18 49 vallerud.barnehage@lorenskog.kommune.no

    

Private barnehager

Det er 10 private barnehager i Lørenskog kommune. De har ulike åpningstider, styringsform og opptakskriterier. For informasjon om den enkelte barnehage, trykk på linkene nedenfor. Lørenskog kommune yter søskenmoderasjon til de private barnehagene på lik linje med det som gis i de kommunale barnehagene. Det gis også gradert oppholdsbetaling i samsvar med kommunens betalingsreglement. Kommunen har tilsynsplikt ovenfor de private barnehagene.

 

Statlige barnehager (Ahus)

Akershus universitetssykehus har fem barnehager i Lørenskog med plass til ca. 320 barn. Alle ansatte ved sykehuset kan søke om plass for sine barn ved sykehusbarnehagene uavhengig av bostedskommune. Barnehageplass ved Ahus barnehagene søkes via kommunens Oppvekstportal.

 

Private familiebarnehager

I Lørenskog kommune er det 12 private familiebarnehager. En familiebarnehage er en barnehage hvor driften foregår i små grupper i private hjem. Gruppene består av fire eller åtte barn i alderen 1-3 år. Solheim familiebarnehage er den eneste som har barn opp til fem år. Hver barnehage har sin særegne kvalitet noe som bidrar til mangfold i Lørenskog kommunes barnehagetilbud. Vi oppfordrer foreldre til å kontakte den enkelte barnehage og komme på besøk! Oppholdsbetaling følger kommunens betalingsreglement. Familiebarnehagene er med i det samordnede opptaket.

 

Åpen barnehage

Åpen barnehage er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. Når dere er på besøk i barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.