Informasjon om foreldrebetaling

År Tidsrom Makspris per måned Totalt per år
2020 Fra 1.januar 2020 3135 kroner 34485 kroner

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass.Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kostpenger kommer i tillegg til maksprisen.

 
 
Barnehagefaktura har forfall den 20. hver måned. På kommunens nettside finnes funksjonen Min side. Her får du enkel og sikker tilgang til flere kommunale og statlige tjenester, og her finnes blant annet oversikt over betalte og utbetalte fakturaer.

 

Søknad om redusert foreldrebetaling

For å få redusert foreldrebetaling må det søkes. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 541 500 kroner per år. Søkere som får plass bes sende inn søknad innen 05. i hver måned. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Søknaden fylles ut elektronisk.

 

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % moderasjon for barn nummer to. Det gis 50 % reduksjon for tredje barn og eventuelt flere barn.

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2018 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.