Informasjon om foreldrebetaling

År Tidsrom Makspris per måned Totalt per år
2019 Fra 1.januar 2019 2990 kroner 32890 kroner
2019 Fra 1.august 2019 3040 kroner 33440 kroner

 

Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass.Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kostpenger kommer i tillegg til maksprisen.

Søknad om redusert foreldrebetaling

For å få redusert foreldrebetaling må det søkes. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 541 500 kroner per år. Søkere som får plass bes sende inn søknad innen 05. i hver måned. Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Søknaden fylles ut elektronisk.

 

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % moderasjon for barn nummer to. Det gis 50 % reduksjon for tredje barn og eventuelt flere barn.

 

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2018 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Fant du det du lette etter?