Digital åpen dag i Lørenskogs kommunale barnehager

De siste par årene har de kommmunale barnehagene i Lørenskog hatt en felles åpen dag i februar. Denne dagen har nye søkere kunnet besøke ulike barnehager og personalet har stått klare til å ta imot, vise rundt og svare på spørsmål. Dette har da vært med på å gi nye søkere et grunnlag for valg av barnehage før fristen for barnehageopptaket 1.mars.

På grunn av smittesituasjonen rundt korona, så er dessverre ikke dette mulig i år. Vi ønsker likevel å tilby et alternativ og har derfor satt opp teamsmøter for de ulike barnehagene. I teamsmøtet vil det først bli en presentasjon av barnehagen og så har man anledning til å stille spørsmål. Teamsmøtene er fordelt ut over tre dager med en time satt av til hver barnehage. På denne måten har man mulighet for å få informasjon fra så mange barnehager man ønsker.

Nedenfor finner du tidspunkt og link til det digitale møte for hver enkelt barnehage. Klikk på barnehagen i det aktuelle tidsrommet for å bli med. Vel møtt!

Slik blir du med i et Teams-møte uten Teams-konto

  1. Gå til møteinvitasjonen, og velg Bli med i Microsoft Teams-møte.
  2. Dette åpner en nettside der du kan se to valg: Last ned Windows-appen og Bli med på nettet i stedet. ...
  3. Skriv inn navnet ditt, og velg innstillingene for lyd og video. ...
  4. Når du er klar, velger du Bli med nå.
  5. Dette tar deg til informasjonsmøtet.

Du kan lese mer om dette her..

 

Tirsdag 16. februar

09.00 – 10.00

Framtia barnehage

10.00 – 11.00

Vallerud barnehage

11.00 – 12.00

Bårliskogen barnehage

12.00 – 13.00

Grønlia barnehage

13.00 – 14.00

Rolvsrud barnehage

14.00 – 15.00

Berger barnehage

Onsdag 17. februar

10.00 – 11.00

Eventyrstua barnehage

11.00 – 12.00

Rasta barnehage

12.00 – 13.00

Fjellhamar barnehage

13.00 – 14.00

Kjenn barnehage

13.00 – 14.00

Finstad barnehage

14.00 – 15.00

Benterud barnehage

Torsdag 18. februar

09.00 – 10.00

Fjellsrud barnehage

10.00 – 11.00

Fjellhamar gård

11.00 - 12.00

Løken barnehage

12.00 – 13.00

Solheim og Klubben barnehager

13.00 – 14.00

Kurland barnehage

14.00 – 15.00

Løkenåsen barnehage