Hundremeterskogen familiebarnehage

Avdeling Ole Brumm


Eier: Eva F. Holmsen
Adresse: Sønnaveien 59, 1476 Rasta
Telefon: 91 60 45 13
Mail: evafholmsen@hotmail.com 
Åpningstid: 07.30-16.30

Stengt: Juli, to dager høstferie (uke 40), lille julaften, julaften, romjulen, mellomdagene i påsken og 5 planleggingsdager.

Aldersgruppe: 0-3 år
Pris: Følger makspris + kr. 50,- ( kostpenger)
Veileder: Nina Kristiansen

Hundremeterskogen familiebarnehage startet opp i 1996 og
ligger på Røykås i rolige og barnevennlige omgivelser.
Vi har både skog og lekeplass i umiddelbar nærhet, og begge
deler brukes aktivt.

Vi liker godt å drive med formingsaktiviteter, men
legger også stor vekt på lek. Vi er ute hver dag og i all slags
vær. Sang og lesing er også en del av hverdagen vår. Vi er stadig på tur i nærmiljøet, og har noen felles aktiviteter med andre familiebarnehager
Vi synes det er viktig med faste, gode hverdagsrutiner som dekker
de minstes behov for omsorg, hvile og lek.

Visjonen vår er: ''Vi ønsker å bidra til å gi barna en god barndom med omsorg, trygghet og god tid. Vi vil ta vare på øyeblikket og finne glede i de små ting."

 

VEDTEKTER for Hundremeterskogen familiebarnehage. (DOCX, 22 kB)