Ord som gror - idèbank for barnehagene

Klikk for stort bilde

    Foto: Sissel Blandehoel

Velkommen til en idébank for Ord som gror - lek og lær
Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehagene i Lørenskog kommune

Idébanken skal fungere som et supplement til «Ord som gror» permen. Målet vårt er at den skal være oppdatert til enhver tid.

Idébanken skal gi ansatte innsikt i hvordan man jobber systematisk med språk. Den skal gi informasjon om språkutvikling, flerspråklige barns språktilegnelse, foreldresamarbeid og metoder/verktøy for god språkstimulering.

Siden vil inneholde inspirasjon, idéer, faglige tips og råd om hvordan skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.

Vi ønsker at dette blir et nyttig verktøy i samarbeidet med de språkansvarlige i barnehagene.

Denne nettressursen er utarbeidet av migrasjonspedagogene og språkpedagogen i Ressursenhet for førskolebarn på PPK.

Lykke til med å skape et språkstimulerende miljø!

 

NYHETER

Lenger ned på siden her finner dere b.la. artikler, tips til sanger på flere språk og link til en av filmene i Språkløyper.

 

Tips til Barne-TV med tegn til tale

Klikk for stort bilde NRK  

 

EbbeNebb

 

EbbeNebb blander farger

 

 

 

 

En kronikk skrevet av Inês Pato Anacleto, barnehagelærer og masterstudent ved OsloMet

Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Gettyimages  

Ny i barnehagen i et nytt land

 

 

 

 

 

Artikkel "Barns norsk kommer ikke av seg selv"

Artikkelen omhandler minoritetsspråklige barns læring av norsk og argumenter for hvorfor systematisk språkstimulering er viktig, skrevet av Åse Kari Hansen Wagner, Lesesenteret

Klikk for stort bilde Getty  

Barns norsk kommer ikke av seg selv

 

 

 

 

 

Tips til sanger på flere språk:

Tema Morsmål er en nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Ta en titt om hvordan ta i bruk sanger på flere språk.

 

Klikk for stort bilde Morsmål.no

 

 

Sanger på flere språk

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Ukjent  

Sang på arabisk om små kyllinger

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Morsmal.no   

Fløy en liten blåfugl

På morsmål.no finner du sangen på b.la. norsk og dari.

Fløy en liten blåfugl پرنده کوچک آبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Blikk for barns språk med øynene festet på leken» 

Klikk for stort bilde Språkløyper  Hvordan kan vi legge til rette for en rik språkhverdag for alle barn i barnehagen? Barn i alle aldre, gutter og jenter, flerspråklige barn og barn med språkvansker trenger voksne som har et blikk for språket.  

En av barnehagens viktigste oppgaver er å sørge for at alle barn får delta aktivt i lek og samspill med andre. I et bevisst språkmiljø er det voksne som har god kunnskap om barns språkutvikling, som ser barnet der de er i sin språkutvikling og som gjør noe med det når de ser at et barn trenger hjelp. 

I pakken Språkhverdag i Språkløyper kan du se filmen «Med blikk for språk». Her får du se hvordan man med utgangspunkt i barnas lek kan ha et blikk for barns språk. 

Med blikk for språk

 

 

TEMAPLAKATER

 Temaplakatene er tenkt som en hjelp i språkarbeidet i barnehagen, og inneholder sentrale begrep innenfor et tema. 

Klikk for stort bilde Pixabay  

Temaplakatene finner du under Praktisk arbeid- språkaktiviteter og materiell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Lene Myhren
Tlf: 90 60 46 31
Epost: lmy@lorenskog.kommune.no

Katarina Evensen
Tlf: 90 36 93 15
Epost: kev@lorenskog.kommune.no

Anne Helena
Tlf: 90231217
Epost:ansand@lorenskog.kommune.no