Ord som gror - idèbank for barnehagene

 

 

Klikk for stort bilde Sissel Blandehoel

Velkommen til en idébank for Ord som gror - lek og lær
Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehagene i Lørenskog kommune

Kontakt oss

Lene Myhren
Tlf: 90 60 46 31
Epost: lmy@lorenskog.kommune.no

Katarina Evensen
Tlf: 90 36 93 15
Epost: kev@lorenskog.kommune.no

 

NAFO

NAFO - nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Veilederen «Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat»

https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/veiledere/sprakveileder/udir_sprakveilederdigital.pdf