Ord som gror - idèbank for barnehagene

Klikk for stort bilde

    Foto: Sissel Blandehoel

Velkommen til en idébank for Ord som gror - lek og lær
Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehagene i Lørenskog kommune

Idébanken skal fungere som et supplement til «Ord som gror» permen. Målet vårt er at den skal være oppdatert til enhver tid.

Idébanken skal gi ansatte innsikt i hvordan man jobber systematisk med språk. Den skal gi informasjon om språkutvikling, flerspråklige barns språktilegnelse, foreldresamarbeid og metoder/verktøy for god språkstimulering.

Siden vil inneholde inspirasjon, idéer, faglige tips og råd om hvordan skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.

Vi ønsker at dette blir et nyttig verktøy i samarbeidet med de språkansvarlige i barnehagene.

Denne nettressursen er utarbeidet av migrasjonspedagogene og språkpedagogen i Ressursenhet for førskolebarn på PPK.

Lykke til med å skape et språkstimulerende miljø!

 

NYHETER

 

ØNSKER DERE ALLE ET GODT NYTT ÅR!

Lenger ned på siden her finner dere b.la. link til Bildetema, flerspråklig interaktiv bildeordbok og informasjon om Morsmålsdagen 21. februar.

 

Samenes nasjonaldag feires 6.februar

Her ligger tips og ideer til hvordan barnehagene kan utforske og lære mer om samenes kultur og språk. Se også flere idéer under boblen "Praktisk arbeid- språkaktiviteter og materiell", sanger og tips til aktiviteter.

 

Klikk for stort bilde Salaby  

Salaby

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde NRK Super  

BlimE sangen

 

 

 

 

Artikkel "Barns norsk kommer ikke av seg selv"

Artikkelen omhandler minoritetsspråklige barns læring av norsk og argumenter for hvorfor systematisk språkstimulering er viktig, skrevet av Åse Kari Hansen Wagner, Lesesenteret

Klikk for stort bilde Getty  

Barns norsk kommer ikke av seg selv

 

 

 

 

 

Bildetema

En flerspråklig interaktiv bildeordbok på nafo.oslomet.no. Bildeboka kommer med illustrasjoner, tekst og innlest lyd inndelt etter tema.

 

Klikk for stort bildeBildetema NAFO  

Bildetema

 

 

Se mer om Bildetema på Foreldresamarbeid om språk

 

 

 

 

MORSMÅLSDAGEN 21. februar 2021

Hvert år setter Det flerspråklig bibliotek sammen temapakker som bibliotek, skoler, barnehager m.m. kan låne for å markere den internasjonale morsmålsdagen. De har åpnet for å ta imot bestillinger på temapakker for morsmålsdagen 2021.

Klikk for stort bilde Det flerspråklige bibliotek  Morsmålsdagen

Idéhefte- markering av morsmålsdagen

 

 

 

 

 

«Blikk for barns språk med øynene festet på leken» 

 

Klikk for stort bilde Språkløyper  Hvordan kan vi legge til rette for en rik språkhverdag for alle barn i barnehagen? Barn i alle aldre, gutter og jenter, flerspråklige barn og barn med språkvansker trenger voksne som har et blikk for språket.  

En av barnehagens viktigste oppgaver er å sørge for at alle barn får delta aktivt i lek og samspill med andre. I et bevisst språkmiljø er det voksne som har god kunnskap om barns språkutvikling, som ser barnet der de er i sin språkutvikling og som gjør noe med det når de ser at et barn trenger hjelp. 

I pakken Språkhverdag i Språkløyper kan du se filmen «Med blikk for språk». Her får du se hvordan man med utgangspunkt i barnas lek kan ha et blikk for barns språk. 

Med blikk for språk

 

Tips til sanger på flere språk:

 

Klikk for stort bilde Morsmål.no  

Tema Morsmål er en nettside med flerspråklige ressurser til bruk i barnehage og skole. Ta en titt om hvordan ta i bruk sanger på flere språk.

Sanger på flere språk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Lene Myhren
Tlf: 90 60 46 31
Epost: lmy@lorenskog.kommune.no

Katarina Evensen
Tlf: 90 36 93 15
Epost: kev@lorenskog.kommune.no

Anne Helena
Tlf: 90231217
Epost:ansand@lorenskog.kommune.no