Ord som gror - idèbank for barnehagene

Klikk for stort bilde

    Foto: Sissel Blandehoel

Velkommen til en idébank for Ord som gror - lek og lær
Kommunale retningslinjer for språkarbeid i barnehagene i Lørenskog kommune

Idébanken skal fungere som et supplement til «Ord som gror» permen. Målet vårt er at den skal være oppdatert til enhver tid.

Idébanken skal gi ansatte innsikt i hvordan man jobber systematisk med språk. Den skal gi informasjon om språkutvikling, flerspråklige barns språktilegnelse, foreldresamarbeid og metoder/verktøy for god språkstimulering.

Siden vil inneholde inspirasjon, idéer, faglige tips og råd om hvordan skape et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.

Vi ønsker at dette blir et nyttig verktøy i samarbeidet med de språkansvarlige i barnehagene.

Denne nettressursen er utarbeidet av migrasjonspedagogene og språkpedagogen i Ressursenhet for førskolebarn på PPK.

Lykke til med å skape et språkstimulerende miljø!

 

NYHETER

Klikk for stort bilde Pixabay Nytt barnehageår - råd og tips til et godt språkarbeid i oppstartfasen. 

Å begynne i barnehagen er en stor overgang i livet for de fleste barn.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet. (Rammeplanen)

For barn som har et annet eller andre morsmål enn norsk, kan overgangen ved barnehagestart kjennes ekstra stor fordi de kan ha vanskeligheter med å forstå det språket som de i hovedsak hører i barnehagehverdagen. Noen av disse barna går inn i en periode hvor de selv ikke bruker språket. Den kan være kortvarig, men den kan også vare i flere måneder. Barna kan lære mye av det nye språket selv om de ikke ytrer seg på norsk, og de kan forstå store deler av kommunikasjonen som foregår i omgivelsene. Personalet må arbeide aktivt for å inkludere barna i kommunikasjon i denne perioden. Det er også viktig at de er i dialog med foreldrene om barnas språk. Slik kan personalet få kjennskap til foreldrenes kunnskap om barnas språkutvikling på morsmålet, noe som kan bidra til en helhetlig forståelse. (Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat. Utdanningsdirektoratet). 

 

 

 

Se i presentasjonen under for konkrete råd og tips til arbeid med språk i oppstartfasen; 

De nye barnas første tid i barnehagen, august 2020 (PPTX, 31 MB)

 

Det kan være særlig nyttig å lese side 33 - 36 fra Ord som gror materialet: 

Les mer om ideer til språkaktiviteter og materiell (PDF, 793 kB)

Temaplakater:

Ny i barnehagen (PDF, 5 MB)

Aktiviteter inne (PDF, 5 MB)

Høst (PDF, 398 kB)

Nye barn i barnehagen?

Klikk for stort bilde Adobe Stock

Artikkel på hjemmesiden til NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Nye barn i barnehagen?

 

 

 

Lenke til informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier

Klikk for stort bilde NAFO

Barn i flerspråklige familier

 

 

 

 

 

 

 

Nytt på Tema Morsmål:

Informasjon om klær i barnehagen på flere språk. 

Klikk for stort bilde Tema Morsmål Informasjon om klær i barnehagen er en ressurs som generelt omtaler tema klær i barnehagen. Ressursen kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv. Resursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

Informasjon om klær i barnehagen på flere språk

 

 

 

 

Kontakt oss

Lene Myhren
Tlf: 90 60 46 31
Epost: lmy@lorenskog.kommune.no

Katarina Evensen
Tlf: 90 36 93 15
Epost: kev@lorenskog.kommune.no