Foreldresamarbeid om språk

Samarbeid med barnas hjem er trukket fram som vesentlige faktorer for å lykkes i språkarbeidet med barna, både i barnehageloven og rammeplanen for barnehager.

Dette slås også fast i skolens plan «Ord som gror – les og skriv» (2014):

«Det er en stor oppgave å gjøre barn til gode lesere. Skolen kan ikke klare det alene. Foreldre er en viktig ressurs som bør benyttes helt fra starten i leseopplæring. Et godt samarbeid forutsetter at skolen gir nødvendig veiledning, slik at foreldrene har kunnskaper om hvordan de best kan hjelpe sine barn til å bli gode lesere.».

Det er belegg for å slå fast at foreldreengasjement vil virke positivt inn på barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg. Foreldre og barnehagen skal samarbeide om å hjelpe barnet med å skape sammenheng mellom to verdener:

Hjemme og barnehagen – og i fellesskap støtte barnets utvikling best mulig.

Foreldresamarbeid er viktig – og foreldre er en ressurs.

Samtaleguide om barnets morsmål

 

Samtaleguide om barnets morsmål

 

Informasjonsheftet Barn i flerspråklige familier

Klikk for stort bilde NAFO

  Barn i flerspråklige familier

 

 

 

Informasjon om klær i barnehagen på flere språk. 

Informasjon om klær i barnehagen er en ressurs som generelt omtaler tema klær i barnehagen. Ressursen kan hjelpe til mKlikk for stort bilde Tema Morsmål ed å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv. Resursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

 Informasjon om klær i barnehagen på flere språk

 

 

 

 

 

 

 

Lenker til nettressurser for foreldre og barn

 

Bildetema er en bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål. 

Bildetema er spesielt laget for flerspråklige barn og unge. NAFO har laget en film som viser hvordan man kan bruke Bildetema for å lære nye ord og sammenligne språk.


Klikk for stort bildeBildetema NAFO Hvordan bruke Bildetema?

 

Bildetema

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema Morsmål har laget et memoryspill med sommerord på flere språk.

Klikk for stort bilde NAFO Dette memoryspillet er fint å skrive ut og laminerer, og dele ut til flerspråklige foreldre. 

Memoryspill på flere språk.

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Salaby

Salaby.no er nå stengt for fri bruk. Velg barnehage og Sirkushagen og bli kjent med siden. På temasidene kan man bl.a. finne Grønne tanker, glade barn, som er psykologisk førstehjelp for barn, og den er det mulig å lese på 7 forskjellige språk. 

 

Salaby

 

 

 

 

Bingospill på flere språk 

Aktivitets bingo og nærmiljø bingo ideer på flere språk på Tema Morsmål. Dette er en aktivitet som foresatte kan gjøre sammen med barna hjemme eller ved å gå på tur i nærmiljøet. Aktiviteten passer for store og små og fungerer aller best i samarbeid. 

https://www.morsmal.no/no/tospraklig-materiell/9508-bingo-spillKlikk for stort bilde Tema morsmål

Fagartikler om foreldresamarbeid

Hvordan kan barnehagen støtte foreldrene?

Klikk for stort bilde uis.no Artikkel av Åshild Jensen om hvordan barnehage og foreldre kan samarbeide om utviklingen av barns morsmål.

Samarbeide med foreldre

 

 

 

 

Familiesamarbeid med flerspråklige familier i bringe- og hentestunden

Klikk for stort bildeMøteplasser E.W. Finnanger Barnehagelærer med flerkulturell forståelse Elise Wagner Finnanger deler sine betraktninger om hva som skal til for å gi familiene optimalt utbytte av bringe- og hentestunden.

Familiesamarbeid med flerspråklige familier i bringe/hente stunden.

 

 

 

Ta med en frukt!

Her er et eksempel på hvordan det kan gå når man tolker beskjeder forskjellig. 

Mysteriet om språk i praksis

 

 

LES SAMMEN! Bokstart er et samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek.

 Klikk for stort bilde Bokstart  

Følg linken og finn b.la. tips til gode barnebøker og kunnskap om hvorfor det er viktig å lese for og med barn.

https://bokstart.no/

Bokstart-Sverige Her finner du 4 kortfilmer om det å lese for små barn. Finnes på arabisk, persisk og somali, i tillegg til svensk.

 

 

 

 

Nye barn i barnehagen?

Klikk for stort bilde Adobe Stock

Artikkel på hjemmesiden til NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Nye barn i barnehagen?

 

 

Innhold fra Ord som gror permen