Foreldresamarbeid om språk

Samarbeid med barnas hjem er trukket fram som vesentlige faktorer for å lykkes i språkarbeidet med barna, både i barnehageloven og rammeplanen for barnehager.

Dette slås også fast i skolens plan «Ord som gror – les og skriv» (2014):

«Det er en stor oppgave å gjøre barn til gode lesere. Skolen kan ikke klare det alene. Foreldre er en viktig ressurs som bør benyttes helt fra starten i leseopplæring. Et godt samarbeid forutsetter at skolen gir nødvendig veiledning, slik at foreldrene har kunnskaper om hvordan de best kan hjelpe sine barn til å bli gode lesere.».

Det er belegg for å slå fast at foreldreengasjement vil virke positivt inn på barnas utvikling, trivsel, skolemotivasjon og utdanningsvalg. Foreldre og barnehagen skal samarbeide om å hjelpe barnet med å skape sammenheng mellom to verdener:

Hjemme og barnehagen – og i fellesskap støtte barnets utvikling best mulig.

Foreldresamarbeid er viktig – og foreldre er en ressurs.

Samtaleguide om barnets morsmål

https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/ressurser/sprak/samtaleguide-om-barnets-morsmal.pdf

Foreldresamarbeid om språk

Lenker til nettressurser for foreldre og barn

 

Klikk for stort bilde Salaby

Salaby barnehage inneholder mange fine aktiviteter, sanger, bøker og tema som foreldre og barn kan gjøre sammen. Nettressursen er åpen for alle i en periode nå. Siden inneholder også Grønne tanker, glade barn som er psykologisk førstehjelp for barn, og den er det mulig å lese på 7 forskjellige språk. 

https://barnehage.salaby.no/

 

 

 

 

 

Bingospill på flere språk 

Aktivitets bingo og nærmiljø bingo ideer på flere språk på Tema Morsmål. Dette er en aktivitet som foresatte kan gjøre sammen med barna hjemme eller ved å gå på tur i nærmiljøet. Aktiviteten passer for store og små og fungerer aller best i samarbeid. 

https://www.morsmal.no/no/tospraklig-materiell/9508-bingo-spillKlikk for stort bilde Tema morsmål

Innhold fra Ord som gror permen