Gode barnebøker og høytlesningsaktiviteter

Klikk for stort bilde Høytlesning og samtale rundt bøker, er leseaktiviteter som gir glede og opplevelser. Barn lærer seg tidlig at historier er interessante og at bøker er viktig.

Høytlesning øker barnets fantasi, og hjelper barnet til å forstå sine følelser, ved å kunne identifisere seg med andre. Gode lesestunder gir også nærhet, sanselighet, trygghet og kontakt. Gjennom høytlesning trener barn også opp evnen til å lytte. Det er med andre ord mange gode grunner til at barnehagen skal legge innsats i å vekke barns interesse for bøker.

Leseaktiviteter er språkstimulerende, da de baserer seg på språklig samhandling. Det er gjennom å bruke språket, at barn lærer språk.

Godt arbeid med språk innebærer å lese bøker sammen, fortelle og inspirere barna til å fortelle

Den spontane bruken av bøker, som når barna henter bøker og ber personalet lese, må ikke forsvinne. Høytlesning med et barn i hver sin armkrok kan gi mye hygge og nærhet. Vær imidlertid observant på at alle barna tar initiativ til slike lesestunder. I det formelle og systematiske arbeidet med bøker, må ha som mål å fange opp de barna som ikke selv velger seg de lesestundene som byr seg i barnehagen. Dette kan være barn som heller ikke blir lest så mye for hjemme. Ved at personalet fungerer som igangsettere, er det lettere å sørge for at alle i en barnegruppe blir introdusert for bokverdenen. Målet er å etablere en kultur for lesing for alle i barnehagen. Derfor kan man ikke la alle leseaktiviteter være valgfrie.

I lenken under er det tips til hvordan legge opp en god lesestund i barnehagen. 

Hvordan legge opp lesestunden (PDF, 277 kB)

Gode barnebøker og høytlesningsaktiviteter

Fagartikler

Klikk for stort bilde  

Artikkel: "Fra bildestøtte til høytlesning" Av Ingvild Alfheim, hentet fra Språkløyper

Fra bildestøtte til høytlesning

 

Klikk for stort bilde Leser søker bok Artikkel: Les høyt for barna på flere språk, hentet fra Leser søker bok foreningen.

Les høyt for barna på flere språk

 

 

 

 

 Artikkel: Eventyr på flere språk er en favoritt i barnehagenKlikk for stort bilde Marianne Ruud

Aursmoen barnehage har bygget opp et eget bibliotek med barnebøker på flere språk - og bøkene lånes ut til foreldre. 

Eventyr på flere språk

Nyttige lenker til språksider

Det flerspråklige bibliotek
https://dfb.nb.no/

Verdensbiblioteket
https://www.verdensbiblioteket.no/

Mantra Lingua forlag
http://www.mantralingua.com/