Kartlegging og observasjon av språk

Ord som gror kartleggingsmaterialet er tenkt brukt for barn i barnehagen fra treårsalder og eldre.

Innenfor tema som klær, mat, kropp, hus, leker, verb er det to bildeark. Det første arket har bilder av de begrepene som er de enkleste innenfor et tema. Det vil for de yngste og barn med lite norsk kompetanse være tilstrekkelig å sjekke begrepene innenfor 1a, 2a osv. Viser barnet stor usikkerhet med hensyn til språkforståelse, tester en ikke talespråket før en har jobbet en stund med temaet.