Kunnskap om språk og språkutvikling

Klikk for stort bilde  God språkutvikling er viktig for barn på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner, og arbeid med barns språk er en sentral del av barnehagens hverdag.

Ansatte i barnehagen må ha god kunnskap om barns språkutvikling og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer, for å skape et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.

Fagfilmer

Klikk for stort bilde Språkløyper  Film fra Språkløyper om "Den viktige tilgangen til språket"

Språkarbeidet i barnehagen er viktig for barns språkutvikling her og nå, men også i et langsiktig perspektiv. I denne filmen ser vi at de voksne er viktige brobyggere i barns språklæring.

Den viktige tilgangen til språket

 

 

 

Innhold fra Ord som gror permen
Språkmiljø i barnehagen

 

Klikk for stort bilde Helge Hansen, Montag  

Statped, Språkmiljø i barnehagen