Praktisk arbeid – språkaktiviteter og materiell

Klikk for stort bilde Barn tilegner seg språk og tale først og fremst gjennom samspill med andre. Språkforståelse går forut for produksjon, det vil si at barnet kan forstå mer enn det klarer å uttrykke verbalt.

Trygghet og ro i samspillet er et godt utgangspunkt, og at barnet føler at det er verdifullt. Barnehagedagen vrimler av muligheter for tilrettelegging av kommunikasjon og språklige aktiviteter. Utfordringen blir å skape gode arenaer for utvikling av språk. Språkarbeid utøves i det daglige og rutinemessige livet i barnehagen, parallelt med den mer formelle språklæringen. Det blir viktig å få barna inn i gode læringsspiraler.

Språkaktiviteter

 

Mama Lisas World
https://www.mamalisa.com/

Snakkepakken
https://www.snakkepakken.no/

Språkhjerte – idebank
https://sprakhjerte.com/

Troll i ord – eventyrlig språkopplæring
https://www.grom.no/trolliord/

Mer informasjon

Les mer om ideer til språkaktiviteter og materiell (PDF, 793 kB)

Skjema til bruk i språksamling (PDF, 112 kB)