Praktisk arbeid – språkaktiviteter og materiell

 

 

Klikk for stort bilde Barn tilegner seg språk og tale først og fremst gjennom samspill med andre. Språkforståelse går forut for produksjon, det vil si at barnet kan forstå mer enn det klarer å uttrykke verbalt.

Trygghet og ro i samspillet er et godt utgangspunkt, og at barnet føler at det er verdifullt. Barnehagedagen vrimler av muligheter for tilrettelegging av kommunikasjon og språklige aktiviteter. Utfordringen blir å skape gode arenaer for utvikling av språk. Språkarbeid utøves i det daglige og rutinemessige livet i barnehagen, parallelt med den mer formelle språklæringen. Det blir viktig å få barna inn i gode læringsspiraler.

 

Praktisk arbeid - språkaktiviteter og materiell

Sanger

 

Tips til aktiviteter

Bingospill på flere språk 

Aktivitets bingo og nærmiljø bingo ideer på flere språk på Tema Morsmål. Dette er en aktivitet som foresatte kan gjøre sammen med barna hjemme eller ved å gå på tur i nærmiljøet. Aktiviteten passer for store og små og fungerer aller best i samarbeid. 

https://www.morsmal.no/no/tospraklig-materiell/9508-bingo-spill

Klikk for stort bilde Tema morsmål   

ORDKASSE

Begrepsinnlæring i de daglige rutinesituasjonene kan også til en viss grad planlegges. En måte kan være at personalet lager en "språkkasse". Sammen velger de ut noen få begreper som de mener er sentrale.

 

BÅTRACE

Klikk for stort bilde Siv Ingrid Paugard Språkansvarlig Siv Ingrid Paugard fra Fjellsrud barnehage har delt en språkaktivitet med oss. Det er forslag til to spill; Hvordan øke den språklig lytteevne hos barn og hvordan øve på rim.

Nyttige lenker til språksider

Mama Lisas World
https://www.mamalisa.com/

Snakkepakken
https://www.snakkepakken.no/

Språkhjerte – idebank
https://sprakhjerte.com/

Troll i ord – eventyrlig språkopplæring
https://www.grom.no/trolliord/