Praktisk arbeid – språkaktiviteter og materiell

 

 

Klikk for stort bilde Barn tilegner seg språk og tale først og fremst gjennom samspill med andre. Språkforståelse går forut for produksjon, det vil si at barnet kan forstå mer enn det klarer å uttrykke verbalt.

Trygghet og ro i samspillet er et godt utgangspunkt, og at barnet føler at det er verdifullt. Barnehagedagen vrimler av muligheter for tilrettelegging av kommunikasjon og språklige aktiviteter. Utfordringen blir å skape gode arenaer for utvikling av språk. Språkarbeid utøves i det daglige og rutinemessige livet i barnehagen, parallelt med den mer formelle språklæringen. Det blir viktig å få barna inn i gode læringsspiraler.

 

Tema Morsmål

Klikk for stort bilde ill. Adobe Stock, Aursmoen barnehage og Nafo   Eventyret "Prinsessen på erten" kan skrives ut på flere språk. I tillegg har Litteraturhuset laget tospråklig eventyrstund på norsk og arabisk.

Prinsessen på erten

 

 

 

 

Bildetema

En flerspråklig interaktiv bildeordbok på nafo.oslomet.no. Bildeboka kommer med illustrasjoner, tekst og innlest lyd inndelt etter tema.

 

Klikk for stort bildeBildetema NAFO  

Bildetema

 

 

 

 

 

 

 

Ny i barnehagen - råd og tips til et godt språkarbeid i oppstartfasen. Klikk for stort bilde Pixabay   

Å begynne i barnehagen er en stor overgang i livet for de fleste barn.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet. (Rammeplanen)

For barn som har et annet eller andre morsmål enn norsk, kan overgangen ved barnehagestart kjennes ekstra stor fordi de kan ha vanskeligheter med å forstå det språket som de i hovedsak hører i barnehagehverdagen. Noen av disse barna går inn i en periode hvor de selv ikke bruker språket. Den kan være kortvarig, men den kan også vare i flere måneder. Barna kan lære mye av det nye språket selv om de ikke ytrer seg på norsk, og de kan forstå store deler av kommunikasjonen som foregår i omgivelsene. Personalet må arbeide aktivt for å inkludere barna i kommunikasjon i denne perioden. Det er også viktig at de er i dialog med foreldrene om barnas språk. Slik kan personalet få kjennskap til foreldrenes kunnskap om barnas språkutvikling på morsmålet, noe som kan bidra til en helhetlig forståelse. (Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat. Utdanningsdirektoratet). 

 

 

Se i presentasjonen under for konkrete råd og tips til arbeid med språk i oppstartfasen; 

 

De nye barnas første tid i barnehagen, august 2020 (PPTX, 31 MB)

   

Det kan være særlig nyttig å lese side 33 - 36 fra Ord som gror materialet: 

Les mer om ideer til språkaktiviteter og materiell (PDF, 793 kB)

Fagartikler
Alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK)

 

Klikk for stort bilde Helge Hansen, Montag  I denne artikkelen kan man b.la. få konkrete tips til hvordan man kan jobbe med alternativ kommunikasjon i barnehagen.

 

Språkmiljø, ASK i barnehagen

 

 


Hva er ASK?  

Å kommunisere på andre måter enn tale kalles for alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK. 

 

TEMA: HÅNDVASK

Vaske hender sanger med bilder klare til å skrives ut og lamineres; 

Klikk for stort bilde Pixabay Vaske hender sanger 1 (PDF, 1012 kB)

Tips fra Idebroen.no: 

Bilder til å ha hengende over vasken i garderoben/på badet i barnehagen:

https://idebroen.no/ide.asp?IdeID=5032

En morsom historie om bruk av antibac fra barnehagen:

https://idebroen.no/ide.asp?IdeID=6333

En vaske hender sang:

https://idebroen.no/ide.asp?IdeID=6175

Aktivitet: Vaske hender med maling

https://idebroen.no/ide.asp?IdeID=8979

Lenke til flott materialet fra Antibac.no som er utarbeidet spesielt tilpasset barnehagebarn i alderen 3-6 år med gode illustrasjoner, sterke farger og tydelige bilder.

https://antibac.no/wp-content/uploads/2013/06/20130619-barnehagehefte-TRYKK1.pdf

Forslag på en spørrelek fra Bergen kommune: 

 

Temaplakater

 

Klikk for stort bilde Pixaby og Colourbox  Temaplakatene er tenkt som en hjelp i språkarbeidet i barnehagen, og inneholder sentrale begrep innenfor et tema. Det er tenkt at plakatene skrives ut og henges opp, og at personalet i barnehagen gir begrepene innhold på ulike måter. Plakatene er også tenkt som en inspirasjon til å kunne lage egne plakater.

Temaplakatene kan også være et fint bidrag til å kommunisere med foreldrene. Plakaten synliggjør hvilke «fokusord» barnehagen jobber med. Foreldrene er en viktig ressurs i språkarbeidet, og de kan da bruke samme ord og begreper hjemme.

Under kapitlet «Kunnskap om språk og språkutvikling» kan dere lese teori om ordforråd og betydningen av dette.

 
 
 

Påske (PDF, 407 kB)

SOMMER (PDF, 670 kB)

SOMMER2 (PDF, 636 kB)

Ny i barnehagen (PDF, 5 MB)

Aktiviteter inne (PDF, 5 MB)

Lille Larven Aldri Mett (PDF, 522 kB)

Høst (PDF, 398 kB)

Vinter (PDF, 548 kB)

 

Sanger

 

Klikk for stort bilde Dmitry Abramov, Pixaby  

Bjørnen sover på samisk

 

 

 

 

 

Klikk for stort bildeJulesang Colourbox  

 

 

      Julesanger (PDF, 12 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.mai sanger med bilder klare til å skrives ut og lamineres:

 

 

 

Sanger om våren

 

 

Velkommen sanger og lesesanger

Klikk for stort bilde Pixabay Språkpedagogen Helena har laget noen velkommen sanger og lesesanger som sangkort. Tanken er at det er to sider på sangkortet, den med bilder er framside og teksten er baksiden.

 
 
 
 

Påske og vår

Klikk for stort bilde Philipp Kleindienst, Pixabay

En liten kylling kylling i egget lå- tegn til tale Laget av Lekesentralen

Tekst til en liten kylling (PDF, 58 kB)

En liten kylling i egget lå YouTube video

 

 

 

 

Tips til aktiviteter

 

Samenes nasjonaldag feires 6.februar

Her ligger tips og ideer til hvordan barnehagene kan utforske og lære mer om samenes kultur og språk.

 

 

Klikk for stort bildeKomsekule L. Myhren  

 

Spireaserien/samer

Samisk språk og kultur i barnehagen

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Salaby  

Salaby

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord universitet.  

I rammeplanen står det «barnehagen skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet» (R17, s.9) videre står det at «personalet skal gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett og knytte det samiske perspektivet til merkedager og hverdagsliv, kunst og kultur og mattradisjoner» (R17, s.57)

I dette heftet, "Inspirasjonshefte- Arbeid med samisk språk og kultur",(2018) er det samlet noen forslag til hvordan man kan ta fatt på dette arbeidet i barnehagen.

 

Inspirasjonshefte

 

 

 

 

 

 

 

Bingospill på flere språk 

Aktivitets bingo og nærmiljø bingo ideer på flere språk på Tema Morsmål. Dette er en aktivitet som foresatte kan gjøre sammen med barna hjemme eller ved å gå på tur i nærmiljøet. Aktiviteten passer for store og små og fungerer aller best i samarbeid. 

https://www.morsmal.no/no/tospraklig-materiell/9508-bingo-spill

Klikk for stort bilde Tema morsmål   

ORDKASSE

Begrepsinnlæring i de daglige rutinesituasjonene kan også til en viss grad planlegges. En måte kan være at personalet lager en "språkkasse". Sammen velger de ut noen få begreper som de mener er sentrale.

 

BÅTRACE

Klikk for stort bilde Siv Ingrid Paugard Språkansvarlig Siv Ingrid Paugard fra Fjellsrud barnehage har delt en språkaktivitet med oss. Det er forslag til to spill; Hvordan øke den språklig lytteevne hos barn og hvordan øve på rim.

 
 
Klikk for stort bilde Det flerspråklige bibliotek

Idéhefte- markering av morsmålsdagen

 

 

 

 

 

 

Nyttige lenker til språksider

 

Idebroen

https://idebroen.no/

Fantasifantasten

http://www.fantasifantasten.no/

Mama Lisas World
https://www.mamalisa.com/

Snakkepakken
https://www.snakkepakken.no/

Språkhjerte – idebank
https://sprakhjerte.com/

Troll i ord – eventyrlig språkopplæring
https://trolliord.no/