Standard for arbeid med flerspråklige barn

Lørenskog kommune tilbyr system for kompetanseheving og veiledning knyttet til flerspråklig arbeid i barnehagene. Barnehageåret 2018/2019 gjennomførte vi et prosjekt i to av Lørenskogs barnehager for å utarbeide en minstestandard for arbeidet med å lage et godt språkmiljø for flerspråklige barn. Implementeringen av denne minstestandarden hadde oppstart januar 2020 og vil bli et tilbud til 3-4 barnehager hvert halvår. Implementeringsarbeidet tilbys alle kommunale og private barnehager i kommunen.

På denne siden vil dere finne en skisse av standarden og innholdet i minstestandarden. Vi har valgt å bruke teori fra Språkløyper, «Det flerspråklige perspektiv», og NAFO kompetanseutviklingskurs. For kartlegging av barnehagens språkmiljø brukes «Skjema for egenvurdering – barnehagens arbeid med språk og språkmiljø» laget av Udir. I «bladverket» ligger materiell og metoder som er tenkt brukt i det konkrete arbeidet.

 

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard for arbeid med flerspråklige barn

NAFO

Nafo kompetanseutviklingskurs

Tidlig flerspråklighet: Muligheter og utfordringer. Else Ryen og Hanne Gram Simonsen