Planleggingsdager for kommunale barnehager

2020/2021

  • 17.august 2020
  • 30.oktober 2020
  • 04.januar 2021
  • 06.april 2021
  • 04.juni 2021

Nedlastbastbar oversikt over ferie og fridager for skole, SFO og barnehager skoleåret 2020/2021 (PDF, 241 kB)