Private familiebarnehager

Hva er en familiebarnehage?
En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem. Familiebarnehager er underlagt Lov om barnehager og skal forholde seg til Rammeplanen. Familiebarnehager skal godkjennes av kommune og helsemyndighet, og kommunen er tilsynsmyndighet.  Det er ansatt barnehagelærere i kommunen som gir pedagogisk veiledning i familiebarnehagene. Ved behov samarbeider familiebarnehagene med PPK og helsestasjon.

Foreldrebetaling

Familiebarnehagene følger makspris fastsatt av Stortinget. Fra 1.januar 2021 er makspris per måned 3320,- per måned, totalt 36 520,- per år. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling i tråd med Forskrift om foreldrebetaling.

Søskenmoderasjon

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og ytterligere 50% for flere barn. 


Pedagogisk barnehagetilbud i små grupper (maks 8 barn)

  • En hjemlig atmosfære
  • Lite og oversiktlig miljø med få barn
  • Nær kontakt med foreldre/foresatte
  • Hverdagsrutiner, pedagogikk, trygghet og omsorg opptar oss i vårt arbeid med barna i familiebarnehagene


Les mer om de enkelte private familiebarnehagene ved å trykke på linkene nedenfor. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, ta kontakt med den enkelte familiebarnehage.

Familiebarnehager i Lørenskog
Navn Adresse Tlf
Bambi familiebarnehage Høybråten veien 144 90 82 53 51
Gulserens familiebarnehage Løkenkollen 13 47 35 19 42
Hundremeterskogen familiebarnehage avd. Ole Brum Sønnaveien 59 916 04 513
Kløverhagen familiebarnehage, 1 Kløverveien 48 452 77 074
Kløverhagen familiebarnehage, 2 Finstadsletta 31 920 24 817
Langgrunna familiebarnehage Fjellveien 2 408 99 835
Lillestjerne familiebarnehage Fr.Nansens vei 73 481 45 721
Luna familiebarnehage Fr. Nansens vei 69 413 02 148
Luna familie barnehage avd. Skårer Torbjørns vei 23 938 60 878
Lørenskog familiebarnehage Myrveien 9 957 76 453
Småknøttene Løkenkollen 13 456 14 597
Solheim familiebarnehage Ragnhildsvei 2A 926 11 231