Smittevern i barnehagene

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Kommuneoverlegen har på bakgrunn av regjeringens smitteverntiltak 3. januar, besluttet at alle barnehager i Lørenskog skal være på rødt nivå til 18. januar.

For at barnehagene skal kunne ivareta smittevern og best mulig tetthet på personalet når barn er tilstede, vil barnehagene be om ønsket tid for levering og henting. Dette gjør vi for at vi skal kunne legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Fakturering av matpenger i barnehage

Alle må ha med matpakke og drikke, og det faktureres ikke for matpenger. Vi fortsetter denne ordningen inntil videre. Smitteveilederen ble oppdatert 28.september 2020. I den reviderte veilederen er punktet om at mat bør serveres porsjonsvis tatt bort, men barn skal fortsatt ikke dele mat og drikke. I følge veilederen kan mat tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer.

På grunn av smittesituasjonen i Lørenskog, og det at vi går inn i en tid med normalt høyere sykefravær, anbefaler ikke kommunen at matservering gjeninnføres nå. På gult nivå må ansatte være sammen med barna på sin kohort. Matservering vil medføre at ansatte trenger å gå fra sin faste gruppe for å lage mat. Tilberedning av mat fører også til økt kontakt mellom de voksne tvers av kohorter og kan utgjøre en større smittefare. Det er mindre fleksibilitet til å bruke ansatte på ulike avdelinger og lavere terskel for at ansatte må være borte fra jobb grunnet luftveissymptomer. Dette gjør bemanningssituasjonen mindre fleksibel og mer uforutsigbar. Vi har stor forståelse for at mange ønsker matservering, og det vil bli gjort en ny vurdering ved endring av smittenivå.

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 

Her finner du utdanningsdirektoratets veileder om smittevern til barnehager i drift under koronavirusutbruddet (covid-19).