Smittevern i barnehagene

Regjeringen har kommet med en ny modell for smittevern. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiseres gult nivå. Fra uke 24 vil åpningstiden i barnehagene være 0700-1700. Vi er ikke tilbake i en normalsituasjon, og gult nivå krever et tett samarbeid med dere som foreldre.

Tiltak på gult nivå

1) Ingen syke skal møte i barnehagen

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

For at barnehagene skal kunne ivareta smittevern og best mulig tetthet på personalet når barn er tilstede, vil barnehagene be om ønsket tid for levering og henting. Dette gjør vi for at vi skal kunne legge til rette for god og trygg organisering av barnehagen.

Fakturering av matpenger i barnehage

Det blir per i dag ikke fakturert for matpenger, og alle må ha med matpakke og drikke inn til videre.

Barnehagene driftes nå på gult beredskapsnivå. På gult nivå stilles det krav til matservering hvor det blant annet fremgår at mat bør serveres porsjonsvis. På gult nivå må ansatte være sammen med barna på sin kohort. Det er mindre fleksibilitet til å bruke ansatte på tvers av kohorter og lavere terskel for at ansatte må være borte fra jobb grunnet luftveissymptomer. Dette gjør bemanningssituasjonen mindre fleksibel og mer uforutsigbar. Det er dermed vanskeligere å gjennomføre daglig tilberedning av mat i tråd med gjeldene smittevernregler. Kommunen anbefaler derfor ikke tilberedning av mat i barnehagene nå.

Det vil bli gjort en ny vurdering ved endring av smittenivå.