Bolig og eiendom

 

Innsyn i saksdokumenter

Vi digitaliserer byggesaksarkivet vårt! Dette betyr at du ikke lengre kan be om innsyn i saksdokumenter ved personlig oppmøte.

Saksdokumentene du ønsker innsyn i bestiller du på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no eller i bestillingsskjemaet på nett her (krever innlogging).

Dokumenter som er registrert etter 24. september 2018 finner du i kommunens postliste.

Åpningstider

Avdeling for regulering, byggesak og geodata:

Mandag- Fredag 08:00 – 15:00

Telefonveiledning i byggesak:

Tirsdag- torsdag 12:00 – 15:00

Telefonnummer 67 93 42 50

Veiledningsmøte i byggesak:

Tirsdager og torsdager 12:00 – 15:00

Bestill veiledningsmøte på telefonnummer 67 93 42 50

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Telefon avdeling for regulering, byggesak og geodata: 67 93 42 50.

E-post:

postmottak@lorenskog.kommune.no

Byggesak

Skal du bygge, rive eller endre? Her finner du svar på hvilke regler som gjelder og hvordan du søker.

Eiendom

Kommunale tjenester knyttet til eiendom er blant annet adressetildeling, arealoverføring, deling av eiendom, grensejustering, grensepåvisning, oppmålingsforretning, sammenslåing av eiendommer, oppmåling av uteareal som tilleggsdel til seksjonseksjonering, eiendomsgebyrer, brøyting, renovasjon

Kommunal planlegging

Kommuneplanen er overordnet styringsdokument for kommunens virksomhet og legger grunnlag for planlegging, forvaltning, utbygging og vern i kommunen. Ved hjelp av kommuneplanen og reguleringsplaner bestemmer kommunen hvordan areal skal brukes.

Tekniske tjenester

Her finner du det du trenger å vite om vann og avløp, brannvern, renovasjon, og vei. Vil du melde et avvik på våre tekniske tjenester? Da kan du benytte karttjenesten Mitt nabolag.

 

Teknisk sektor

Ledes av kommunalsjef Knut Edvard Helland
E-post: knuhel@lorenskog.kommune.no
Telefon sentralbord: 67 93 40 00