Bolig og eiendom

Som boligsøker, eier eller bygger av bolig, vil du ha behov for å kjenne til en rekke offentlige og kommunale tjenester. Disse finner du linker til på denne siden.

Innsyn i dokumenter

Du kan få innsyn i dokumenter og saker ved å henvende deg til kommunen på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no eller ved personlig oppmøte i Lørenskog rådhus.
Åpningstider: mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00

Gebyrregulativ for regulering, byggesak og geodata

Gebyrregulativ gjeldene fra 1.1.2018

Byggesak

Skal du bygge, rive eller endre? Her finner du svar på hvilke regler som gjelder og hvordan du søker.

Eiendom

Kommunale tjenester knyttet til eiendom er blant annet adressetildeling, arealoverføring, deling av eiendom, grensejustering, grensepåvisning, oppmålingsforretning, sammenslåing av eiendommer, oppmåling av uteareal som tilleggsdel til seksjonseksjonering, eiendomsgebyrer, brøyting, renovasjon

Kommunal planlegging

Kommuneplanen er overordnet styringsdokument for kommunens virksomhet og legger grunnlag for planlegging, forvaltning, utbygging og vern i kommunen. Ved hjelp av kommuneplanen og reguleringsplaner bestemmer kommunen hvordan areal skal brukes.

Tekniske tjenester

Her finner du det du trenger å vite om vann og avløp, brannvern, renovasjon, og vei. Vil du melde et avvik på våre tekniske tjenester? Da kan du benytte karttjenesten Mitt nabolag.

Leie og utleie

Boligkontoret forvalter kommunens utleieboliger samt Husbankens låne- og tilskuddsordninger og bostøtte.

Hos Forbrukerrådet finner du offentlig informasjon om leie og utleie

Flytting

Du melder flytting til folkeregisteret.

Kjøp og salg

Gode tips og råd ved kjøp og salg av bolig får du hos Forbrukerrådet.

Teknisk sektor

Ledes av kommunalsjef Knut Edvard Helland
E-post: knuhel@lorenskog.kommune.no
Telefon: 67 93 40 00

Fant du det du lette etter?