Bolig og eiendom

 

Avdeling for regulering, byggesak og geodata:

Åpningstider

Mandag- Fredag 08:00 – 15:00

Telefonveiledning i byggesak:

Tirsdag- torsdag 12:00 – 15:00

Telefonnummer 67 93 42 50

Veiledningsmøte i byggesak:

Tirsdager og torsdager 12:00 – 15:00

Bestill veiledningsmøte på telefonnummer 67 93 42 50

Koronaviruset:

Koronaviruset har også konsekvenser for vår virksomhet. For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk. Enkelte av våre medarbeidere er for øyeblikket ikke, eller i begrenset grad, operative som følge av stenging av skoler og barnehager. Dette medfører at vi har redusert kapasitet og det må påregnes at det kan ta lengre tid å få svar på henvendelser. Vi ber om forståelse for dette. I en situasjon der mange av kommunens ansatte er ute av stand til å få utført sine oppgaver, kan også våre medarbeidere bli beordret til å utføre oppgaver innen mer samfunnskritiske områder. Det vil i så fall få ytterligere konsekvenser for kapasiteten.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1, 1473 Lørenskog

Telefon avdeling for regulering, byggesak og geodata: 67 93 42 50.

E-post:

postmottak@lorenskog.kommune.no

Regulering

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder Ivar Vestervik   Telefon: 916 80 357 

Overarkitekt Tove Ursin Hellebust    Telefon: 458 74 376  

Avdelingsarkitekt Iselin Bennick Benum    Telefon: 907 87 244  

Avdelingsarkitekt Kaspar Sandaker    Telefon: 907 63 109  

Avdelingsarkitekt Andreas Fossnes    Telefon: 907 83 505  

 

Innsyn i saksdokumenter

Vi digitaliserer byggesaksarkivet vårt! Dette betyr at du ikke lengre kan be om innsyn i saksdokumenter ved personlig oppmøte.

Saksdokumentene du ønsker innsyn i bestiller du på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no eller i bestillingsskjemaet på nett her (krever innlogging).

Dokumenter som er registrert etter 24. september 2018 finner du i kommunens postliste.

Byggesak

Skal du bygge, rive eller endre? Her finner du svar på hvilke regler som gjelder og hvordan du søker.

Eiendom

Kommunale tjenester knyttet til eiendom er blant annet adressetildeling, arealoverføring, deling av eiendom, grensejustering, grensepåvisning, oppmålingsforretning, sammenslåing av eiendommer, oppmåling av uteareal som tilleggsdel til seksjonseksjonering, eiendomsgebyrer, brøyting, renovasjon

Kommunal planlegging

Kommuneplanen er overordnet styringsdokument for kommunens virksomhet og legger grunnlag for planlegging, forvaltning, utbygging og vern i kommunen. Ved hjelp av kommuneplanen og reguleringsplaner bestemmer kommunen hvordan areal skal brukes.

Tekniske tjenester

Her finner du det du trenger å vite om vann og avløp, brannvern, renovasjon, og vei. Vil du melde et avvik på våre tekniske tjenester? Da kan du benytte karttjenesten Mitt nabolag.

 

Teknisk sektor

Ledes av kommunalsjef Knut Edvard Helland
E-post: knuhel@lorenskog.kommune.no
Telefon sentralbord: 67 93 40 00