Boligkontoret

Boligkontoret i Lørenskog kommune forvalter kommunens utleieboliger, samt Husbankens låne- og tilskuddsordninger og bostøtte.

Lørenskog kommune har ca. 520 boliger av ulike størrelser rundt i kommunen.

Illustrasjonstegning av flyttebil og kasser som blir båret inn i en lavblokk - Klikk for stort bilde

Kommunen har retningslinjer for tildeling av kommunale utleieboliger.

Boligene tildeles personer som på grunn av økonomiske, sosiale eller andre forhold har et midlertidig behov for bistand til bolig.

Kontaktinformasjon:
Åpningstider
kl.0800-1600 (0800-1500 sommertid). Stengt kl.1130-1200 (lunsj).

Boligkontoret
Besøksadresse:
Festplassen 1, 8. etg.
1470 Lørenskog

Postadresse:
Postboks 304,
1471 Lørenskog

Tlf: 67 93 40 00


Retningslinjer for kommunale utleieboliger (PDF, 364 kB)

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger (DOC, 76 kB)

Informasjon og søknad om bostøtte

Informasjon og søknad om startlån

Informasjon om vedlikehold av kommunale boliger

Informasjon og søknad om tilskudd

Informasjon om kommunale boliger

Informasjon til styrer og borettslag (PDF, 370 kB)

Fant du det du lette etter?