Byggesak

Info om veiledning i byggesak og smitterisiko

Byggesaksavdelingen holder stengt for publikum. Vi tilbyr veiledning per telefon og på e-post. Ønsker du veiledning kan du ringe byggesaksavdelingen på 67 93 42 50 fra mandag til fredag mellom kl. 12:00- 15:00.

 

Ønsker du veiledning per e-post, skanner du inn dokumentasjonen og sender denne på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. I emnefeltet til e-posten informerer du om at du ønsker veiledning for hvilken sak, hvilket tiltak det gjelder og adressen for tiltaket. 

For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk. Dette medfører at vi har redusert kapasitet og det må påregnes at det kan ta lengre tid å få svar på henvendelser. Vi ber om forståelse for dette.

I en situasjon der mange av kommunens ansatte er ute av stand til å få utført sine oppgaver, kan også våre medarbeidere bli beordret til å utføre oppgaver innen mer samfunnskritiske områder. Det vil i så fall få ytterligere konsekvenser for kapasiteten. 

Generelle henvendelser til byggesaksavdelingen

Har du generelle henvendelser til byggesaksavdelingen, kan du nå oss på telefon 67 93 42 50 fra mandag til fredag kl. 12:00- 15:00.

Telefonveiledning

Telefonveiledning i byggesak tilbys fra tirsdag til torsdag kl. 12.00 til 15.00. Ring oss på telefon 67 93 42 50.

Veiledningstime

Vi tilbyr veiledningstime i byggesak på inntil 25 minutter. Ring telefon 67 93 42 50 for å bestille time. Veiledningstimer tilbys tirsdag og torsdag kl. 12:00 – 15:00.

Slik situasjonen er nå har vi ikke muligheten til å gjennomføre veiledningstimen ved personlig oppmøte. Veiledningstimen vil foregå over telefon. Har du dokumentasjon på prosjektet du ønsker å diskutere, sendes dette til byggesaksbehandler i veiledningstimen.

E-post

Har du spørsmål til byggesaksvakten, ønsker å bestille forhåndskonferanse, sende inn byggesøknader, melde fra om ulovlige byggearbeid eller har innsynsforespørsel sendes dette på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no.

Har du spørsmål om pågående byggesaker kontakter du saksbehandler i saken på e-post eller på telefon mellom kl.12.00 til 15.00 mandag til fredag.

Hva kan jeg forvente å få veiledning i?

Veiledning med Byggesaksvakten kan avklare rammer og forutsetninger for videre saksbehandling. Vi kan gi deg råd om hvor du finner mer informasjon og hvordan du skal gå videre i søknadsprosessen.

Tekniske løsninger, beregning av utnyttingsgrad eller annen prosjektering må gjøres av søker eller et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Gebyr for behandling av byggesaker

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens Gebyrregulativ for 2021 for byggesak.