Skal du bygge, endre eller rive?

Kart og eiendomsinformasjon Finn reguleringsplaner og annen informasjon for din eiendom

Tiltak unntatt søknadsplikt

Hva kan jeg søke om selv?

Hvordan søker Jeg?

Kommuneplan

Nabovarsel

Naboliste

Direktoratets oversikt over byggereglene

Søknadsskjema 

Gebyrregulativ (PDF, 264 kB) 

Vanlige spørsmål og begreper

Deling, oppmåling og seksjonering Opprette og endre eiendommer

Regulering Reguleringsplaner, bestemmelser og retningslinjer

Byggesaksvakten

Telefon

Byggesaksvakten tilbyr veiledning på telefon 907 18 540, tirsdager til torsdager kl. 11:30- 14:30. Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken på telefon eller e-post.

Besøksveiledning 

Byggesaksvakten tilbyr besøksveiledning i byggesak på inntil 25 minutter. Veiledningstimer tilbys tirsdag og torsdag kl. 11:30 – 14:30. Ring 679 34 256 for å bestille time.

Forhindres du i å møte til avtalt veiledningstime, gir du oss beskjed.

E-post

E-postadressen til Byggesaksvakten er byggesaksvakt@lorenskog.kommune.no. På denne e-posten kan du sende spørsmål om byggesak. Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken.

Ønsker du å bestille forhåndskonferanse, melde fra om ulovlige byggearbeider eller sende inn byggesøknader og innsynsforespørsler bruker du e-postadressen postmottak@lorenskog.kommune.no.

Hva kan jeg forvente å få veiledning i?

Veiledning med Byggesaksvakten kan avklare rammer og forutsetninger for videre saksbehandling. Vi kan gi deg råd om hvor du finner mer informasjon og hvordan du skal gå videre i søknadsprosessen.

Tekniske løsninger, beregning av utnyttingsgrad eller annen prosjektering må gjøres av søker eller et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Fant du det du lette etter?