Skal du bygge, endre eller rive?

Innsyn i saksdokumenter

Vi digitaliserer byggesaksarkivet vårt! Dette betyr at du ikke lengre kan be om innsyn i saksdokumenter ved personlig oppmøte i Lørenskog rådhus.

Saksdokumentene du ønsker innsyn i bestiller du på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no eller i bestillingsskjemaet på nett her (krever innlogging).

Dokumenter som er registrert etter 24. september 2018 finner du i kommunens postliste.

Kart og eiendomsinformasjon Finn reguleringsplaner og annen informasjon for din eiendom

Tiltak unntatt søknadsplikt

Hva kan jeg søke om selv?

Hvordan søker Jeg?

Kommuneplan

Naboliste

Direktoratets oversikt over byggereglene

Søknadsskjema 

Gebyrregulativ 

Vanlige spørsmål og begreper

Deling, oppmåling og seksjonering Opprette og endre eiendommer

Regulering Reguleringsplaner, bestemmelser og retningslinjer

Byggesaksvakten

Telefonveiledning

Vi tilbyr veiledning i byggesak på telefon 907 18 540, tirsdager til torsdager kl. 11:30- 14:30. Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken på telefon eller e-post.

Veiledningstime

Vi tilbyr veiledningstime i byggesak på inntil 25 minutter. Ring 948 36 397 for å bestille time. Veiledningstimer tilbys tirsdag og torsdag kl. 11:30 – 14:30.

Forhindres du i å møte til avtalt veiledningstime, gir du oss beskjed.

Vi gjør deg oppmerksom på vår nye besøksadresse:

Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1, 1473 Lørenskog

E-post

E-postadressen til Byggesaksvakten er byggesaksvakt@lorenskog.kommune.no. På denne e-posten kan du sende spørsmål om byggesak. Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken.

Ønsker du å bestille forhåndskonferanse, melde fra om ulovlige byggearbeider eller sende inn byggesøknader og innsynsforespørsler bruker du e-postadressen postmottak@lorenskog.kommune.no.

Hva kan jeg forvente å få veiledning i?

Veiledning med Byggesaksvakten kan avklare rammer og forutsetninger for videre saksbehandling. Vi kan gi deg råd om hvor du finner mer informasjon og hvordan du skal gå videre i søknadsprosessen.

Tekniske løsninger, beregning av utnyttingsgrad eller annen prosjektering må gjøres av søker eller et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Fant du det du lette etter?