Skal du bygge, endre eller rive?

Byggesaksavdelingen kan kontaktes for avklaringer i forhold til plan- og bygningsloven.


 Om du ønsker å kontakte oss anbefaler vi e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no

Spørsmål og veiledning

 

Telefon

Vi er tilgjengelige på telefon mandag-fredag kl. 10.00-14.00.

Om du har sendt inn søknad anbefaler vi at du snakker med din saksbehandler.

 

Besøksveiledning 

Byggesaksvakten tar imot korte besøk på inntil 25 minutter. Det er viktig at avtalt tid overholdes. Veiledningstimen foregår på norsk for å kunne gi informasjonen på den beste måten. Ring 67 93 42 50 for bestilling av time.

Veiledningstimer 2017:

Tirsdag               12.00 – 15.00

Torsdag              12.00 - 15.00
 

E-post

byggesaksvakt@lorenskog.kommune.no

 

Det er kun mulig å besvare korte spørsmål som ikke medfører at det må gjøres mer omfattende saksbehandling.

E-posten skal ikke benyttes for innsending av byggesøknader.

Den skal heller ikke benyttes i pågående saker.

Bestilling av forhåndskonferanse gjøres ved å sende e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no

Den skal heller ikke benyttes om du vil be om innsyn eller

Dersom du vil melde om ulovlige byggearbeider må dette sendes til postmottak@lorenskog.kommune.no . Henvendelsen vil bli registrert som en sak. 

Situasjonskart og gjeldende planer for eiendommen finnes på kommunens nettside.

Generelt kan vi avklare rammer og forutsetninger for videre saksbehandling, men gir ingen form for forhåndsgodkjenning. Vi kan ikke hjelpe deg med tekniske løsninger, beregning av grad av utnytting og annen prosjektering.

 

Endringer i byggereglene fra 1. januar 2016

Gebyr for byggesak 2017 finner du her.

Fant du det du lette etter?