Byggesak

Info om veiledning i byggesak og smitterisiko

Avdeling for regulering, byggesak og geodata holder stengt for publikum. Vi tilbyr veiledning per telefon og på e-post. Ønsker du veiledning kan du ringe byggesaksavdelingen på 67 93 42 50 fra mandag til fredag mellom kl. 12:00- 15:00.

Ønsker du veiledning per e-post, skanner du inn dokumentasjonen og sender denne på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. I emnefeltet til e-posten informerer du om at du ønsker veiledning for hvilken sak, hvilket tiltak det gjelder og adressen for tiltaket. 

For å redusere smittefare har vi innført hjemmekontor for alle ansatte inntil videre. Vi stiller heller ikke på møter fysisk. Enkelte av våre medarbeidere er for øyeblikket ikke, eller i begrenset grad, operative som følge av stenging av skoler og barnehager. Dette medfører at vi har redusert kapasitet og det må påregnes at det kan ta lengre tid å få svar på henvendelser. Vi ber om forståelse for dette.

I en situasjon der mange av kommunens ansatte er ute av stand til å få utført sine oppgaver, kan også våre medarbeidere bli beordret til å utføre oppgaver innen mer samfunnskritiske områder. Det vil i så fall få ytterligere konsekvenser for kapasiteten. 

Byggesaksvakten

Telefonveiledning

Telefonveiledning i byggesak tilbys mandag til fredag kl. 12.00 til 15.00. Ring 67 93 42 50.

Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken på telefon eller e-post.

Veiledningstime

Vi tilbyr veiledningstime i byggesak på inntil 25 minutter. Ring 67 93 42 50 for å bestille time. Veiledningstimer tilbys tirsdag og torsdag kl. 12:00 – 15:00.

Forhindres du i å møte til avtalt veiledningstime, gir du oss beskjed.

E-post

E-postadressen til Byggesaksvakten er byggesaksvakt@lorenskog.kommune.no. På denne e-posten kan du sende spørsmål om byggesak. Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken på telefon eller e-post.

Ønsker du å bestille forhåndskonferanse, melde fra om ulovlige byggearbeider eller sende inn byggesøknader og innsynsforespørsler bruker du e-postadressen postmottak@lorenskog.kommune.no.

Hva kan jeg forvente å få veiledning i?

Veiledning med Byggesaksvakten kan avklare rammer og forutsetninger for videre saksbehandling. Vi kan gi deg råd om hvor du finner mer informasjon og hvordan du skal gå videre i søknadsprosessen.

Tekniske løsninger, beregning av utnyttingsgrad eller annen prosjektering må gjøres av søker eller et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Gebyr for behandling av byggesaker

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens Gebyrregulativ for 2020 for regulering, byggesak og geodata.