Byggesak

Byggesaksvakten

Telefonveiledning

Telefonveiledning i byggesak tilbys tirsdag, onsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00. Ring 67 93 42 50.

Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken på telefon eller e-post.

Veiledningstime

Vi tilbyr veiledningstime i byggesak på inntil 25 minutter. Ring 67 93 42 50 for å bestille time. Veiledningstimer tilbys tirsdag og torsdag kl. 12:00 – 15:00.

Forhindres du i å møte til avtalt veiledningstime, gir du oss beskjed.

E-post

E-postadressen til Byggesaksvakten er byggesaksvakt@lorenskog.kommune.no. På denne e-posten kan du sende spørsmål om byggesak. Har du spørsmål om pågående byggesaker, kontakter du saksbehandler i saken på telefon eller e-post.

Ønsker du å bestille forhåndskonferanse, melde fra om ulovlige byggearbeider eller sende inn byggesøknader og innsynsforespørsler bruker du e-postadressen postmottak@lorenskog.kommune.no.

Hva kan jeg forvente å få veiledning i?

Veiledning med Byggesaksvakten kan avklare rammer og forutsetninger for videre saksbehandling. Vi kan gi deg råd om hvor du finner mer informasjon og hvordan du skal gå videre i søknadsprosessen.

Tekniske løsninger, beregning av utnyttingsgrad eller annen prosjektering må gjøres av søker eller et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Gebyr for behandling av byggesaker

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens Gebyrregulativ for 2020 for regulering, byggesak og geodata.