Hva kan jeg søke om selv?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre. 

Tiltakene du kan søke om selv fremkommer av plan- og bygningsloven § 20-2, og  Byggesaksforskriften. Se veileder § 3-1.  Du kan selv stå for søknad, prosjektering, utførelse. Dette er ikke til hinder for at du lar andre utføre oppgaven på dine vegne.

Nedenfor følger en enkel oppstilling for noen vanlige tiltak. 

Bruksendring

Du kan søke på egenhånd dersom

  • du endrer rombruken fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor samme branncelle. (for eksempel fra bod til soverom)

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • du skal endre på bærevegger eller pigge opp et bærende gulv
  • du ønsker å få godkjent en eksisterende utleiedel som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven
  • du skal bruke huset eller deler av det til et annet formål enn det du gjør i dag. For eksempel endre bruk fra bolig til næringsbygg

Tilbygg

Tilbygg er en utvidelse av en bygnings grunnflate.

Du kan søke på egen hånd dersom

  • tilbygget har bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter (tilbygget kan i tillegg ha kjeller dersom kjellertaket er mindre enn 1,5 meter over terrenget rundt bygningen)

Påbygg 

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres på en eksisterende konstruksjon. En ny etasje, eller heving av taket er et typisk påbygg. Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge eller rive et påbygg.

Uthus, bod, dukkestue som er frittliggende

Du kan søke på egen hånd dersom

  • verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2

Veranda, balkong eller platting

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

  • terrassen/plattingen er over 50 kvadratmeter
  • du skal bygge eller rive en takterrasse
  • du skal bygge eller rive en balkong

Skilt

Du kan søke på egen hånd for

  •  Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade
Fant du det du lette etter?