Hvordan søke?

Informasjonen på denne siden er tilpasset søknader du kan lage selv, det vi kaller tiltak uten ansvarsrett. 

1. Sjekk om du må søke, kan søke selv, eller må bruke et foretak.

2. Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

3. Lag søknaden

  • Plan-, snitt, og fasadetegninger skal fortrinnsvis være i målestokk 1:100 og være fagmessig utført. Alle berørte fasader må vises. Legg ved eksisterende tegninger. Eksisterende tegninger kan eventuelt erstattes eller suppleres med bilder
  • I søknaden må du vedlegge kart med tiltaket inntegnet. Du kan hente grunnlaget for situasjonsplanen fra vår kartløsning: situasjonskart
  • Les mer om krav til tegninger
  • Eventuelle uttalelser fra andre myndigheter kan legges ved. I noen saker er det nødvendig med tillatelse eller samtykke fra andre deler av kommunen, eller andre myndigheter
  • Eventuell dispensasjonssøknad må vedlegges

 4. Varsle naboer dersom det er nødvendig

5. Send inn søknaden til kommunen

  • Via e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no. Legg ved vedlegg, med beskrivende tittel, som helst er rotert riktig vei. Et dokument per fil
  • eller via ByggSøk
  • eller via post til Lørenskog kommune - Byggesaksavdelingen, Postboks 304, 1471 Lørenskog

Avslutning

  • Når søknadspliktige tiltak er ferdig bygget, må du søke om ferdigattest. (Skjema)
  • Ikke-søknadspliktige tiltak skal ikke gis ferdigattest, men de skal meldes til kommunen. Melding om ferdigstilte tiltak sendes postmottak@lorenskog.kommune.no. Legg ved et målsatt situasjonskart med en kort beskrivelse av hva du har gjort. (Skjema)

Veileder fra direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet har laget en veileder som  hjelper deg med å få oversikt over de ulike stegene i søknadsprosessen fra idé til ferdig bygg. 

Veien til komplett byggesøknad

 

Nyttige linker:

Krav til tegninger

Nabovarsling

Hva koster det

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema

Fant du det du lette etter?