Naboliste - utlevering

Innledning
Matrikkelforskriften gir føringer for utlevering av nabolister.

For å få utlevert naboliste må du:
1. Ha en gyldig grunn
2. Du må identifisere deg

Enhver hjemmelshaver har rett til å få informasjon om hvem som eier naboeiendommene. Er du ikke hjemmelshaver må du ha fullmakt fra grunneier. Kommunen må arkivere utleveringen.

Utlevering
Du kan få nabolisten ved personlig fremmøte. Husk å ta med legitimasjon.

Andre enn hjemmelshaver må dokumentere behovet gjennom en fullmakt fra grunneier. Er du ansvarlig søker, med en registrert byggesøknad på eiendommen, kan du få utlevert naboliste.

Nabolister kan også bestilles elektronisk via www.infoland.no mot et gebyr.


 

Fant du det du lette etter?