Naboliste - utlevering

Matrikkelforskriften gir føringer for utlevering av nabolister.

For å få utlevert naboliste må du:

  1. Ha en gyldig grunn.
  2. Du må identifisere deg.

Enhver hjemmelshaver har rett til å få informasjon om hvem som eier naboeiendommene. Er du ikke hjemmelshaver må du ha fullmakt fra grunneier. Kommunen må arkivere utleveringen.

Utlevering

Naboliste i pdf kan bestilles elektronisk fra Infoland, Norkart eller Proconet.

Elektronisk nabovarsling som sendes via Altinn kan bestilles fra Norkart, hvis du er en bedriftkunde kan det også bestilles fra Infoland.

Du kan også få nabolisten ved personlig fremmøte. Husk å ta med legitimasjon. Adressen vår er:

Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1

1473 Lørenskog

Andre enn hjemmelshaver må dokumentere behovet gjennom en fullmakt fra grunneier. Er du ansvarlig søker, med en registrert byggesøknad på eiendommen, kan du få utlevert naboliste.