Naboliste - utlevering

Matrikkelforskriften gir føringer for utlevering av nabolister.

For å få utlevert naboliste må du:

  1. Ha en gyldig grunn.
  2. Du må identifisere deg.

Enhver hjemmelshaver har rett til å få informasjon om hvem som eier naboeiendommene. Er du ikke hjemmelshaver må du ha fullmakt fra grunneier. Kommunen må arkivere utleveringen.

Utlevering

Naboliste i pdf kan bestilles elektronisk via Infoland, Norkart eller Proconet.

Elektronisk nabovarsling som sendes via Altinn kan bestilles via Norkart her.

Du kan også få nabolisten ved personlig fremmøte. Husk å ta med legitimasjon. Adressen vår er:

Lørenskog hus, 8. etasje

Festplassen 1

1473 Lørenskog

Andre enn hjemmelshaver må dokumentere behovet gjennom en fullmakt fra grunneier. Er du ansvarlig søker, med en registrert byggesøknad på eiendommen, kan du få utlevert naboliste.