Reguleringsplaner

En reguleringsplan er et juridisk dokument som sier deg hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. 

For å finne ut hvilken reguleringsplan som gjelder for eiendommen, gjør du følgende:

  1. Åpne kommunekartet for Lørenskog her.
  2. Skriv inn adressen eller gårds- og bruksnummeret for eiendommen du vil se reguleringsplanen for.
  3.  Påse at du har huket av for reguleringsplan og/ eller detaljplan i menyen til høyre i skjermbildet (klikk på "Sjekk flere kartlag" ved behov).
  4. Eiendommen vil være markert med en farge som viser hvilket formål den er regulert til.
  5. Tegnforklaringen opplyser om hvilke formål de forskjellige fargene tilhører. Denne finner du i menyen helt øverst til venstre i skjermbildet. 
  6. Klikk på reguleringsplan og/ eller detaljplan, og åpne opp informasjonsboksen med link til reguleringsbestemmelsene og arealplankartet.

Er eiendommen uregulert er det kommuneplanen for Lørenskog og bestemmelsene som hører til som gjelder for eiendommen. Kommuneplanen finner du her.