Saksinnsyn i byggesaker

Vi digitaliserer byggesaksarkivet vårt. Dette betyr at du ikke kan få innsyn i saksdokumenter ved personlig oppmøte. Saksdokumenter i byggesaker registrert etter 24. september 2018 finner du her.

Er byggesaken du ønsker innsyn i eldre enn dette, må du be om innsyn i en innsynsbegjæring. Byggesaken du ønsker innsyn i bestiller du på e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no eller i bestillingsskjemaet på nett her (krever innlogging). Oppgi adresse og gårds- og bruksnummer til eiendommen for byggetiltaket. Dersom du ønsker innsyn i en bestemt del av byggesaken, for eksempel byggesøknaden, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, spesifiserer du dette i innsynsbegjæringen.