Skal du bygge, rive eller endre?

Du må kontakte kommunalteknikk i Lørenskog kommune i god tid før byggestart om spørsmål knyttet til vann og avløp eller andre kommunaltekniske områder som vei og renovasjon. Disse spørsmålene må besvares før byggesaksavdelingen kan ta søknaden til behandling. Vår anbefaling er at du så tidlig som mulig, og før søknaden sendes til byggesaksavdelingen, ber om et avklaringsmøte med kommunalteknikk. For mer  informasjon om dette, besøk denne siden.

I utgangspunktet er alle bygninger, tilbygg, påbygg, konstruksjon og anlegg søknadspliktig. Det samme gjelder bruksendring, vesentlig endring eller reparasjoner og vesentlig terrenginngrep. Men det finnes unntak. Les mer om hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt under menypunktet «Må jeg søke». 

Søknadspliktige tiltak skal ikke gjennomføres før det innsendes en søknad til kommunen og du får tillatelse til å gjennomføre tiltaket. Enkelte tiltak kan du søke om selv. Les mer om dette under menypunktet «Søknad uten ansvarsrett».

Dersom du skal i gang med større tiltak som krever ansvarsrett, må fagkyndige foretak tilsettes i hele søknads- og byggeprosessen. Dette gjelder for tiltak som:

  • bygge en garasje, bod eller annen bygning over 50 kvadratmeter,
  • bygge et tilbygg på huset ditt som er over 15 kvadratmeter,
  • bygge et påbygg (for eksempel takterrasse),
  • dele opp boenheten din i flere boenheter.

Et fagkyndig foretak kan være et firma som utfører tjenester innen snekker- og murerfag, byggingeniørfag, arkitektur og liknende. Du må selv finne foretaket du ønsker å tilsette ansvaret for tiltaket ditt.

Foretaket du velger deg har ansvaret for å:

  • sende inn byggesøknaden,
  • planlegge prosjektet ditt,
  • gjennomføre bygging, riving eller endring.

Som ansvarlig søker i en byggesak er det forhold du må sjekke opp i før søknaden sendes til kommunen. Les mer om dette under menypunktet «Søknad med ansvarsrett».