Eiendom

Er du eier av en eiendom eller har planer om å kjøpe en, vil du ha behov for å kjenne til en rekke kommunale tjenester. Følg linkene over for å lese mer.

 

Regulering , byggesak og geodata har innført hjemmekontor for alle ansatte f.o.m. fredag 13. mars 2020.

Alle fysiske møter avlyses. Det vil si at alle oppmålingsforretninger som skal holdes i av kommunen utsettes på ubestemt tid. Tinglysing av saker blir utsatt.

Vi ber om forståelse for at vi i denne situasjonen har utfordringer med å overholde lovpålagte tidsfrister.

Ansatte er tilgjengelig for veiledning på telefon i tiden 09:00-14:30.  Se oversikt over ansatte og fagfelt.

I en situasjon der mange av kommunens ansatte er ute av stand til å få utført sine oppgaver, kan også våre medarbeidere bli beordret til å utføre oppgaver innen mer samfunnskritiske områder. Det vil i så fall få ytterligere konsekvenser for kapasiteten.

Dersom du har spørsmål til oss kan du sende en e-post til postmottak@lorenskog.kommune.no eller kontakte oss på telefon:

Klikk for stort bilde

Utenom ordinær arbeidstid kan du også treffe oss:
Vann- og avløpsvakt: 977 57 240 
Brøytevakt: 917 87 888

Teknisk sektor ledes av kommunaldirektør Knut Edvard Helland
E-post: knuhel@lorenskog.kommune.no
Telefon: 67 93 40 00