Tips til nabovarsling

Med tanke på smittefaren i disse dager vil vi vise til e-nabovarsel fra Norkart. Det er en digital løsning for å varsle naboene i forbindelse med tiltak på din eiendom. Du finner e-nabovarsel her: https://lorenskog.e-torg.no/