Hva er tinglyst på eiendommen?

Hva er tinglyst på eiendommen?

Hva er tinglyst?

Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet, kan du finne opplysningene på Kartverkets løsning Se eiendom. Du kan også bestille grunnboksutskrift eller kopi av tinglyste dokumenter.

Du finner Se eiendom her: seeiendom.kartverket.no

Mer info finner du her: kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon

 

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte Kartverket på tlf.nr. 32 11 80 00

 

Eller kontakte kommunen ved geodata-avdelingen.

Kontaktpersoner:

Sigve Kristiansen   tlf.nr: 907 73 628

Joachim Bredesen tlf.nr: 474 84 935