Hva er tinglyst på eiendommen?

Hva er tinglyst?

Hvis du lurer hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom kan du finne opplysningene på Kartverkets løsning: Se eiendom. Du kan også bestille grunnboksutskrift eller kopi av tinglyste dokumenter fra Kartverket: Bestille fra grunnboken

Mer info finner du her: kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon

Trenger du veiledning?

Hvis du vil ha veiledning kan du kontakte Kartverket på tlf.nr. 32 11 80 00 eller på e-post post@kartverket.no..